Avfallhantering i Kymmenedalen, Lappträsk och Mäntyharju

Kymenlaakson Jäte Oy ordnar avfallshanteringstjänster som invånarna i Itis, Kouvola, Kotka och Mäntyharju behöver. I Pyttis ordnar vi avfallshanteringstjänster samt ekopunkt- och återvinningstationer för skärgårdsbefolkningen. I Lappträsk och Fredrikshamn sköter vi ekopunkterna och återvinningsstationen.

Dessutom sköter vi faktureringen av ekoavgifterna i Fredrikshamn, Itis, Kouvola, Mäntyharju, Lappträsk, Miehikkälä, Vederlax och Pyttis.

Kymmene avfallsnämnd sköter myndigheternas avfallshanteringsuppgifter i hela området.