Vid återvinningsstationerna tar vi emot sorterat avfall som inte kan läggas i hemmets avfallskärl. Sådant avfall är bland annat skrymmande avfall, farligt avfall och elapparater.

Till återvinningsstationen kan du föra högst ett personbilssläp med avfall på en gång.

Återvinningsstationernas kontaktuppgifter (på finska)

Ekopunkterna är avsedda för smått, sorterat nyttoavfall. Kymenlaakson Jäte, Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy eller kommunerna sköter Ekopunkterna.

Vid alla ekopunkter insamlas småmetall och glasförpackningar. På de flesta insamlas också papper och kartong.
Vid en del punkter finns dessutom insamlingskärl för plastförpackningar och användbara textilier.

Information om ekopunkterna (på finska)

Information om ekopunkterna (också på svenska): kierratys.info