Alla bostadsaktiebolag, också fritidsbostäder, ska anslutas till ordnad avfallstransport. Varje fastighet, också fritidsbostad, ska ha ett kärl för restavfall. Kärlet kan vara eget eller gemensamt med grannarna.

Normalt töms restavfallskärlet med två (2) veckors mellanrum. Längre tömningsintervaller (4, 8 eller 12 veckor) förutsätter att matavfall komposteras eller att bioavfall insamlas separat. För fritidsbostäder som används bara på sommaren räcker två tömningsgånger per sommar.

Kymenlaakson Jäte Oy sköter tömningen av invånarnas avfallskärl i Itis, Kotka, Kouvola och Mäntyharju. I övriga kommuner inom vårt område beställer invånaren tömningarna av ett privat avfallshanteringsföretag.

Företag ordnar sin avfallshantering själv. Ett företag ska beställa tömning av avfallskärl av privata avfallshanteringsföretag.