Ekoavgiften faktureras en gång om året för varje bostad i Fredrikshamn, Itis, Kouvola, Lappträsk, Miehikkälä, Mäntyharju, Pyttis och Vederlax. Kymenlaakson Jäte sköter faktureringen.

Ekoavgift betalas också för fritidsbostäder.

Bostäder i bostadsaktiebolag betalar också ekoavgift, då skickas fakturan direkt till bostadsaktiebolaget.

Vad är ekoavgift?

Ekoavgiften är en grundavgift som grundar sig på avfallslagen (78 §). Med avgiften täcks sådana kostnader för tjänster i avfallshanteringen som är avgiftsfria för de boende när de används. Sådana tjänster är bland annat ekopunkterna, insamling av farligt avfall samt avfallsrådgivning och –information.

Kommuner Miehikkälä ordnar avfallshanteringstjänsterna själv och därför redovisas ekoavgiften till kommuner.