I hem sorteras separat åtminstone farligt avfall, el- och elektronikskrot, metaller, glasförpackningar, kartonger och papper. Invånarna kan sortera separat också plastförpackningar.

I bostadsaktiebolag insamlas dessutom bioavfall. Vi rekommenderar att egnahemshus komposterar matavfall.

Avfall som finns kvar efter sorteringen är restavfall.

Frågor om sortering?

Skicka din fråga till oss på adressen: neuvonta(at)kymenlaaksonjate.fi