Bioavfall är allt organiskt, förmultnande material, såsom:

  • rens efter kött, fisk och bär
  • skal från grönsaker och ägg
  • matrester
  • förfarna livsmedel
  • kaffesump inklusive filter
  • hushållspapper, äggkartonger

Inga platspåsar, inget metall eller glas.
Inget trädgårdsavfall.

Töm vätskor (spad) i avloppet. Lägg
bioavfallet i tidningspapper, papperspåse
eller bioavfallspåse.