Farligt avfall till avfallsstationen eller insamlingsbilen.

Batterier till försäljningsställen för batterier (alla batterier, knappbatterier och laddningsbara, även små ackumulatorer).

Till farligt avfall hör bl.a.

  • lågenergilampor, lysrör
  • ackumulatorer/batterier från hushållsapparater
  • alkaliska tvättmedel, maskintvättmedel
  • mediciner
  • kvicksilvertermometrar
  • bilbatterier
  • oljor, oljefilter
  • färg, lack, lösningsmedel
  • bekämpningsmedel

Lämna kvar avfallet i sin riginalförpackning,
om möjligt. Ta flytande avfall till insamlingen i en hel och förslutbar förpackning.