Allt torrt och rent papper som kommer genom brevluckan.

  • tidningar och tidskrifter
  • reklam och brev, kuvert
  • även fönsterkuvert

Inga snören, bruna papperskassar eller plastkassar.