• blöjor och dambindor
  • dammsugarpåsar
  • obrukbara textilier
  • trasiga skor
  • plastföremål
  • glödlampor
  • även bioavfall, om det inte samlas in eller komposteras
  • annat icke återvinningsbart avfall

Inget farligt avfall.

Avfallskärlet håller sig renare, om du förpackar avfallet påsar.

Restavfallet levereras som bränsle till
Hyötyvoimala.