Anne Sironen

Viime kesänä jätelaki muuttui. Suurin muutos koskee jätteenkuljetuksia. Pakkausjätteet ja biojätteet siirtyvät kunnan järjestämään kuljetukseen kesällä 2023 Miehikkälässä, Virolahdella, Haminassa, Pyhtäällä ja Lapinjärvellä. Jätelain muutos ei koske loppujätteiden kuljetusta.

Asumisessa ja kuntien kiinteistöillä syntyvien bio- ja pakkausjätteiden kuljetukset yhtenäistyvät koko Suomessa kesällä 2023, kun ns. kunnan järjestämä jätteenkuljetus käynnistyy. niissäkin kunnissa, joissa taloyhtiöt ja asukkaat ovat tähän saakka tilanneet bio- ja pakkausjätteiden kuljetukset itse.

Jätelaki, joka tuli voimaan 19.7.2021, määrää, että biojäte ja pakkausjätteet tulee jatkossa kuljettaa ns. kunnan järjestämänä kuljetuksena koko Suomessa. Lain tavoitteena on lisätä jätteiden hyödyntämistä ja nostaa kierrätysprosenttia. Jätelaki varmistaa hyödynnettävien jätteiden kuljetuksen koko maassa.

Muutoksia Etelä-Kymenlaakson kuntien ja Lapinjärven jätteenkuljetuksiin

Kymenlaakson Jätteen toimialueella kunnan järjestämä jätteenkuljetus on uutta Haminassa, Virolahdella, Miehikkälässä, Pyhtäällä ja Lapinjärvellä. Näissä kunnissa Kymenlaakson Jäte alkaa järjestää pakkausjätteiden ja bio-jätteiden kuljetukset vuodesta 2023 alkaen. Kuljetusten kilpailuttamisen valmistelu on jo alkanut, kerromme siitä lisää sivulla 8.

Kotkassa lakimuutos vaikuttaa vain pakkausjätteiden kuljetuksiin. Kotkassa pakkausjätteiden kuljetuksia ovat tähän saakka hoitaneet sekä yksityiset kuljetusliikkeet että Kymenlaakson Jäte sen mukaan, keneltä taloyhtiö tai asukas on kuljetuksen tilannut. Jatkossa kaikki pakkausjätteiden kuljetukset asuinkiinteistöiltä ja kuntien kiinteistöiltä tapahtuvat Kymenlaakson Jätteen järjestämänä.

Pakkausjätteet: muovi, kartonki, metalli ja lasi

Pakkausjätteiden erilliskeräysvelvoite koskee taloyhtiöitä, joissa on vähintään viisi asuntoa. Niissä tulee jo olla järjestettynä keräysastiat kartongille, muovipakkauksille, lasipakkauksille ja metallille.

Määräys tuli voimaan Kymenlaakson Jätteen ja Kymen jätelautakunnan alueella jo 1.7.2021, koska Kymen jätelautakunta osasi ennakoida pakkausjätteiden erilliskeräyksen paikallisissa jätehuoltomääräyksissä. Monilla alueilla Suomessa velvoite tulee voimaan vasta jätelaissa mainitun siirtymäajan jälkeen, eli kesällä 2023.

Biojätteen kuljetukset kaikkien kuntien taloyhtiöille

Biojätteiden erilliskeräysvelvoite on ollut Kymenlaakson alueen jätehuoltomääräyksissä voimassa jo vuodesta 2005 ja se koskee kaikkia asuinkiinteistöjä, joissa asuntoja on kolme tai enemmän.

Uutena asiana jätelaki tuo myös biojätteille ns. kunnan järjestämän kuljetuksen niissäkin Etelä-Kymenlaakson kunnissa, joissa keskitetysti järjestettyä biojätteen kuljetusta ei ole vielä ollut. Näissä kunnissa taloyhtiöiden bio-jätteiden kuljetukset käynnistyisivät suunnitelmien mukaisesti 1.7.2023.

Suurimmissa taajamissa biojätteen lajittelu myös pien-taloihin

Biojätteiden keräysvelvoite laajenee viimeistään vuonna 2024 myös pientaloihin, eli omakoti- ja paritaloihin isoissa, yli 10 000 asukkaan taajamissa. Tällaisia taajamia Kymenlaakson Jätteen alueella löytyy varmuudella ainakin Kouvolasta, Kotkasta ja Haminasta. Näissä taajamissa omakoti- ja paritaloissa asuvien tulee jatkossa valita, alkavatko he kompostoida biojätteet (ruokajätteet) itse vai lajittelevatko biojätteet tyhjennettävään biojäteastiaan. Bio-jätteen kuljetukseen pientalot voisivat liittyä viimeistään 1.7.2024. Kymenlaakson Jäte tekee parhaillaan erilaisia kokeiluja löytääkseen edulliset ja toimivat tavat kerätä biojätettä pientaloilta.