Alkavan talven aikana maatilamuovien keräyspalvelun käyttäjät voivat varautua ensi kesän uudistuksiin pitämällä eri muovilaadut omissa kasoissaan. Samalla on hyvä huolehtia siitä, että muovien joukossa ei ole epäpuhtauksia.

KUVA: Kunnossapidon työnjohtaja Samu Korjalan kädessä on paaliverkkoa, joka murskautuu huonosti Kymenlaakson Jätteen käsittelylaitoksessa.

ANNE SIRONEN

Kymenlaakson Jäte on kerännyt maatilamuoveja vuodesta 2009 lähtien, ja Kouvolan seudulla keräys alkoi jo vuonna 2000. Muovien keräyksessä Kymenlaaksossa ollaan siis oltu edelläkävijöitä jo pitkään. Viime kesänä maksullinen noutopalvelu laajennettiin koko toimialueelle. Vuosien aikana maatilojen käyttämien muovien laatu on muuttunut. Jotta muovit saataisiin hyödynnettyä mahdollisimman helposti ja palvelun käyttäjälle edullisesti, on lajittelua tarkennettava.

– Meille on nyt viime kesinä tullut aika sekalaista ja sen vuoksi vaikeasti käsiteltävää muovijätettä maatiloilta, kertoo laitospäällikkö Aki Koivula Kymenlaakson Jätteeltä.

– Erityisesti vaikeasti murskautuvat muovit, muovien sekalaisuus ja mukana olevat epäpuhtaudet, kuten multaisuus, rehunjäämät ja pakkausten erilaiset tuotejäämät vaikeuttavat käsittelyä ja kierrätystä. Myös käsittelyn kustannus nousee. Esimerkiksi energiajätteeseen kelpaavan muovin käsittely maksaa tällä hetkellä vain 65 € tonni, kun lajittelua vaativa jäte maksaa 105 € tonni. Hintoihin lisätään alv 24 %.

Maatilamuovien lajittelu muuttuu

Muovien lajittelua tulee tarkentaa ensi kesän keräyspalvelua varten, jotta talteen saataisiin helpommin kierrätettävää materiaalia. Maatilat voivat varautua muutoksiin lajittelemalla ja pitämällä eri muovipakkaustyypit erillään jo tulevan talven aikana.

Maatilojen muovijätteistä voidaan tunnistaa muutama muovipakkaustyyppi, jotka olisi hyvä pitää erillään omissa kasoissaan maatilalla. Näitä ovat:

  • kalvomuovit, kuten aumamuovit, paalien muovikalvot ja tavalliset pienet muovisäkit
  • kovat muovit, kuten kanisterit ja tynnyrit
  • suursäkit, jotka ovat vaikeasti murskautuvaa, ristiinkudottua muovia
  • paaliverkot, jotka ovat lujaa ja vaikeasti murskautuvaa muovia

Kesän 2019 maatilamuovien keräyksestä kerrotaan myöhemmin tarkemmin mm. verkkosivuilla ja kevään Roskaviestissä.