Anne Sironen

Ympäristöministeriö käynnisti viime vuonna ”Rakasta joka murua” -kampanjan, joka tähtää biojätteen lajittelun tehostamiseen. Ympäristöministeriön mukaan kotitalouksissa ei vielä tunneta hyvin biojätteen lajittelun hyötyjä ja jätteen jatkokäyttöä. Kymenlaakson Jäte kysyi omassa asiakastutkimuksessaan syitä siihen, miksi biojäte jää osalla lajittelematta. Asukkaat arvelivat biojätettä syntyvän vähän, kokivat keittiöstä puuttuvan tilaa lajitteluun ja pelkäsivät biojätteen haisevan.

Siisti ja hajuton biojätteen lajittelu keittiöön

Biojätteen voi kerätä mihin tahansa sopivaan astiaan. Kantta ei tarvita, koska biojätteelle on eduksi, että se vähän kuivahtaa. Silloin se haisee vähemmän. Biojäteastiaan voi laittaa biohajoavan pussin, joko itse sanomalehdestä taitellun tai kaupasta ostetun. Myös kananmunakennon pala pussin pohjalla imee hyvin ylimääräistä kosteutta. Kauppoihin on viime aikoina tullut myyntiin siistejä, pöydällekin kelpaavia astioita biojätteelle. Osassa on jopa mietitty ratkaisuja hajujen poistamiseksi.

Biojätteen vieminen pihan keräysastiaan tai kompostoriin tapahtuu siististi, kun biojätteen vie ulos keräysastiassa. Myös paperipussi tai muu biohajoava biopussi voi riittää biojätteen kuljettamiseen, mikäli biojäte ei ole kovin märkää ja pakkaus kestää ehjänä. Biojäte tulee pakata johonkin biohajoavaan pakkaukseen, jotta pihan biojäteastia ei likaantuisi liikaa. Mikäli pihan biojäteastiassa on iso biosäkki, ei keittiöstä tuotavan biojätteen tarvitse olla pakattua, vaan sen voi halutessaan kaataa keräyskiposta suoraan bioastiaan.

Ravinteita peltoon ja energiaa

Miten biojäte sitten käsitellään ja mitä hyötyjä siitä saadaan? Nykyisin kaikki Kymenlaakson Jätteen keräämä biojäte käsitellään biokaasulaitoksissa Kouvolassa, Lahdessa ja Mikkelissä. Biokaasuprosessin avulla biojätteiden sisältämä energia ja ravinteet saadaan talteen. Biokaasu voidaan johtaa maakaasuverkkoon ja puhdistettuna sitä voidaan käyttää polttomoottoreissa sekä liikennepolttoaineena.

Jopa energiaa tärkeämpää on kuitenkin saada talteen biojätteen sisältämät ravinteet. Maailmalla puhutaan paljon fosforista, jota on vain rajallisesti saatavilla. Jos fosfori ei riitä, voi peltojen tuottavuus heikentyä. Biojätteen sisältämä fosfori on siis tärkeää saada takaisin kiertoon pelloille sen sijaan, että se päätyisi roskapussissa Hyötyvoimalan tuhkaan. Myös muut ravinteet ja orgaaninen aines ovat arvokkaita maan viljavuudelle. Biokaasulaitosten orgaaniset massat ravinteineen käytetäänkin hyödyksi peltoviljelyssä ja kasvualustojen valmistuksessa.

Ota hyöty irti taloyhtiösi biojäteastiasta

Isännöitsijät, jätteenkuljettajat ja Kymenlaakson Jäte ovat kaikki havainneet saman: monessa taloyhtiössä biojäteastia on yllättävän vajaa tai lähes tyhjä. Miten kaikki asukkaat saataisiin innostumaan biojätteen lajittelusta? Taloyhtiö maksaa joka tapauksessa jätehuoltomääräysten mukaisen biojäteastian tyhjennyksistä joka kuukausi. Jos asut taloyhtiössä, etkä ole vielä lajitellut biojätettä, aloita nyt. Kokeile edes. Voit yllättyä! Monet ovat yllättyneet kodissaan syntyvän biojätteen määrästä, sitten kun ovat alkaneet erotella sen erilleen. Mikäli ympäristöasiat huolettavat, tarjoaa biojätteen lajittelu mahdollisuuden tehdä jotain konkreettista ympäristön hyväksi.

Vuonna 2024 isoissa taajamissa biolajittelu myös omakotitaloihin

Jätelaki muuttui tämän vuoden heinäkuussa. Lailla pyritään lisäämään hyötyjätteiden, myös biojätteiden lajittelua. Lähivuosina biojätteen lajitteluvelvoite laajenee myös kaikkiin sellaisiin omakoti- ja paritaloihin, jotka sijaitsevat yli 10 000 asukkaan taajamissa. Kymenlaakson Jätteen toimialueella tällaisia taajamia on Kouvolassa, Kotkassa ja Haminassa.

Biojätteen keräämisessä vaihtoehtoina ovat liittyminen biojätteen kuljetukseen tai omatoiminen biojätteen kompostointi. Voit lukea lisää kompostoinnista sivulta kaksi. Ensi vuonna Kymenlaakson Jäte tekee lisäksi kokeiluja löytääkseen edullisia ja tehokkaita tapoja omakotitalojen biojätteen keräykseen ja kuljetukseen. Niistä kerrotaan lisää ensi vuoden puolella.