Ekomaksu on jätehuollon perusmaksu, joka laskutetaan kerran vuodessa erillisenä maksuna jokaisesta asunnosta niissä kunnissa, joissa ekomaksu on käytössä.

Ekomaksun tilalla vastaavana maksuna voi olla käytössä ns. perusmaksu. Kymenlaakson Jätteen alueella perusmaksu on käytössä Kotkassa. Perusmaksu on Kotkassa sisällytetty loppujäteastian ja muovipakkausten keräysastian tyhjennysmaksuihin.

Eko- ja perusmaksuilla tuotetaan muun muassa hyötyjätteiden ja vaarallisten jätteiden keräys- ja vastaanottopalveluja, jätteenkäsittelyä sekä jäteneuvontaa ja -tiedotusta.