Mikä kompostointi-ilmoitus?

Uudistetun jätelain mukaan kiinteistöllä tapahtuvasta biojätteen omatoimisesta käsittelystä eli kompostoinnista, sen aloittamisesta, muuttamisesta ja lopettamisesta tulee ilmoittaa kunnan jätehuoltoviranomaiselle eli Kymen jätelautakunnalle. Kyse on ilmoituksesta, eli kyseessä ei ole lupa-asia.

Kompostointi-ilmoituksen voi tehdä sähköisellä tai tulostettavalla lomakkeella. Molemmat lomakkeet löytyvät Kymen jätelautakunnan sivuilta: www.kymenjatelautakunta.fi/asiointi.

Ilmoitus tulee tehdä, vaikka kiinteistöllä kompostoidaan vain osan aikaa vuodesta, kuten esimerkiksi vapaa-ajan asunnolla. Ilmoitusvelvollisuus koskee vain keittiössä syntyvän biojätteen (elintarvikejäte) kompostointia. Puutarhajätteen kompostoinnista ei tarvitse tehdä ilmoitusta.

Mihin tarkoitukseen kompostointitietoja kerätään?

Tietoja kerätään, jotta biojätteiden hyödyntämisestä Suomessa saataisiin parempi kokonaiskuva. Kompostointi-ilmoitusten perusteella arvioidaan kotitalouksien itse käsittelemänsä biojätteen määrää ja voidaan huomioida se Suomen kierrätysprosentissa. Kymen jätelautakunta kerää kotitalouksien ilmoittamat kompostointitiedot ylläpitämäänsä kompostointirekisteriin ja raportoi alueella kompostoidun biojätteen määrästä jatkossa ympäristöministeriölle, joka edelleen raportoi kerran vuodessa Suomen kierrätyksestä EU:lle. Tällä tavoin asukkaiden tekemä biojätteiden kierrätystyö lasketaan Suomen hyväksi Euroopan unionin tasolla.

Mitä jos olen jo ilmoittanut kompostoinnista ennen 20.5.2022?

Ilmoitus pitää tehdä myös siinä tapauksessa, että olet jo esimerkiksi loppujäteastian tyhjennysvälin pidentämisen yhteydessä ilmoittanut kompostoivasi. Uusi jäteasetus vaatii ilmoittamaan tietoja, joita tyhjennysväliä hakiessa ei ole kysytty.

Mitä jos haluan loppujäteastialleni pidennetyn tyhjennysvälin?

Sinun pitää hakea sitä erikseen “Jäteastioiden tyhjennykset tai niiden laskutus” -lomakkeella (kohta ”tyhjennysvälin muuttaminen). Aiemmin myönnetyt pitkät tyhjennysvälit ovat voimassa päätöksessä mainittuun määräaikaan saakka.

Milloin kompostointi-ilmoitus pitää tehdä?

Ilmoitus olisi pitänyt tehdä 1.1.2023 mennessä. Ilmoituksia otetaan edelleen vastaan. Ilmoitus kompostoinnista tulee uusia viiden vuoden välein. Kompostoinnin aloittamisesta, muuttamisesta ja lopettamisesta on ilmoitettava kahden kuukauden kuluessa.

Miten saan kompostoida?

Biojätettä saa kompostoida vain sitä varten suunnitellussa, suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kompostorissa, johon haittaeläinten pääsy on estetty. Kompostori voi olla myös itse valmistettu tai esim. kompostikäymälä. Kompostorin kapasiteetti tulee suhteuttaa kiinteistöllä syntyvän elintarvikejätteen määrään. Jos käytät bokashi-menetelmää, tulee biojätteet kompostoida kompostorissa bokashi-käsittelyn jälkeen.

Mitä jos minulla on kimppakompostori naapurin kanssa?

Kompostori voi olla myös useamman kiinteistön yhteinen. Yhteisen kompostorin vastuuhenkilön on ilmoitettava tällä lomakkeella kaikki asuinrakennukset, jotka käyttävät yhteistä kompostoria. Tällä lomakkeella, kohdassa 6, voit ilmoittaa enintään viiden rakennuksen tiedot. Mikäli olet yhteisen kompostorin osakas, olethan yhteydessä kompostorin vastuuhenkilöön ja pyydät häntä täyttämään ilmoituksen.

Mitä tapahtuu, kun olen lähettänyt ilmoituksen?

Ilmoituksesi tallentuu järjestelmäämme ja olet täyttänyt velvollisuutesi. Kiitos paljon jo etukäteen! Ilmoituksia käsitellään saapumisjärjestyksessä. Et saa ilmoitukseesi erillistä vastausta, ellei siitä ole jotain kysyttävää.

Kompostointitiedot tallennetaan Kymen jätelautakunnan jätelain 143 §:n mukaiseen ns. jätteenkuljetus- ja kompostointirekisteriin. Rekisterin ajantasainen informointiasiakirja löytyy Kouvolan kaupungin ja Kymen jätelautakunnan kotisivuilla.

Kompostointi-ilmoitus on voimassa 5 vuotta, jonka jälkeen ilmoitus on tehtävä uudelleen.