Mikä kompostointi-ilmoitus?

Uudistetun jätelain mukaan kiinteistöllä tapahtuvasta biojätteen omatoimisesta käsittelystä eli kompostoinnista, sen aloittamisesta, muuttamisesta ja lopettamisesta tulee ilmoittaa kunnan jätehuoltoviranomaiselle eli Kymen jätelautakunnalle.

Mikäli haluat tehdä pelkän kompostointi-ilmoituksen ja asuinkiinteistösi (vakituinen tai vapaa-ajan asuinrakennus) sijaitsee Kymenlaakson, Lapinjärven tai Mäntyharjun alueella, löydät sähköisen lomakkeen sekä tulostettavan lomakkeen Kymen Jätelautakunnan sivuilta www.kymenjatelautakunta.fi.

Mikäli haluat ilmoittaa kompostoinnista ja hakea sen perusteella pidennettyä tyhjennysväliä loppujäteastiallesi Iitin, Kouvolan, Kotkan tai Mäntyharjun alueella, täytä alla oleva kompostointi-ilmoituslomake. Lisäksi sinun tulee erikseen täyttää loppujäteastian tyhjennysvälimuutosta koskeva “Jäteastioiden tyhjennykset tai niiden laskutus” -lomake (kohta ”tyhjennysvälin muuttaminen).

Ilmoitus tulee tehdä, vaikka kiinteistöllä kompostoidaan vain osan aikaa vuodesta, kuten esimerkiksi vapaa-ajan asunnolla. Ilmoitusvelvollisuus koskee vain keittiössä syntyvän biojätteen (elintarvikejäte) kompostointia. Puutarhajätteen kompostoinnista ei tarvitse tehdä ilmoitusta.

Mitä jos olen jo ilmoittanut kompostoinnista ennen 20.5.2022?

Ilmoitus pitää tehdä myös siinä tapauksessa, että olet jo esimerkiksi loppujäteastian tyhjennysvälin pidentämisen yhteydessä ilmoittanut kompostoivasi. Uusi jäteasetus vaatii ilmoittamaan tietoja, joita tyhjennysväliä hakiessa ei ole kysytty.

Mitä jos haluan loppujäteastialleni pidennetyn tyhjennysvälin?

Sinun pitää hakea sitä erikseen “Jäteastioiden tyhjennykset tai niiden laskutus” -lomakkeella (kohta ”tyhjennysvälin muuttaminen). Aiemmin myönnetyt pitkät tyhjennysvälit ovat voimassa päätöksessä mainittuun määräaikaan saakka.

Milloin kompostointi-ilmoitus pitää tehdä?

Ilmoituksen voi tehdä jo nyt, mutta viimeistään 1.1.2023. Ilmoitus kompostoinnista tulee uusia viiden vuoden välein. Kompostoinnin aloittamisesta, muuttamisesta ja lopettamisesta on ilmoitettava kahden kuukauden kuluessa.

Miten saan kompostoida?

Biojätettä saa kompostoida vain sitä varten suunnitellussa, suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kompostorissa, johon haittaeläinten pääsy on estetty. Kompostori voi olla myös itse valmistettu tai esim. kompostikäymälä. Kompostorin kapasiteetti tulee suhteuttaa kiinteistöllä syntyvän elintarvikejätteen määrään. Jos käytät bokashi-menetelmää, tulee biojätteet kompostoida kompostorissa bokashi-käsittelyn jälkeen.

Mitä jos minulla on kimppakompostori naapurin kanssa?

Kompostori voi olla myös useamman kiinteistön yhteinen. Yhteisen kompostorin vastuuhenkilön on ilmoitettava tällä lomakkeella kaikki asuinrakennukset, jotka käyttävät yhteistä kompostoria. Tällä lomakkeella, kohdassa 6, voit ilmoittaa enintään viiden rakennuksen tiedot. Mikäli olet yhteisen kompostorin osakas, olethan yhteydessä kompostorin vastuuhenkilöön ja pyydät häntä täyttämään ilmoituksen.

Mitä tapahtuu, kun olen lähettänyt ilmoituksen?

Ilmoituksesi tallentuu järjestelmäämme ja olet täyttänyt velvollisuutesi. Kiitos paljon jo etukäteen! Ilmoituksia käsitellään saapumisjärjestyksessä. Et saa ilmoitukseesi erillistä vastausta, ellei siitä ole jotain kysyttävää.

Kompostointitiedot tallennetaan Kymen jätelautakunnan jätelain 143 §:n mukaiseen ns. jätteenkuljetus- ja kompostointirekisteriin. Rekisterin ajantasainen informointiasiakirja löytyy Kouvolan kaupungin ja Kymen jätelautakunnan kotisivuilla.

Kompostointi-ilmoitus on voimassa 5 vuotta, jonka jälkeen ilmoitus on tehtävä uudelleen.

Pelkkä kompostointi-ilmoitus

Mikäli haluat tehdä pelkän kompostointi-ilmoituksen ja asuinkiinteistösi (vakituinen tai vapaa-ajan asuinrakennus) sijaitsee Kymenlaakson, Lapinjärven tai Mäntyharjun alueella, löydät sähköisen lomakkeen sekä tulostettavan lomakkeen Kymen Jätelautakunnan sivuilta

Tee ilmoitus

Kompostointi-ilmoitus pidennettyä tyhjennysväliä varten

Mikäli haluat ilmoittaa kompostoinnista ja hakea sen perusteella pidennettyä tyhjennysväliä loppujäteastiallesi Iitin, Kouvolan, Kotkan tai Mäntyharjun alueella, täytä alla oleva kompostointi-ilmoituslomake. Lisäksi sinun tulee erikseen täyttää loppujäteastian tyhjennysvälimuutosta koskeva “Jäteastioiden tyhjennykset tai niiden laskutus” -lomake (kohta "tyhjennysvälin muuttamine

Tee ilmoitus