Kymenlaakson Jäte Oy hakee ympäristökouluttajan äitiysloman sijaista määräaikaiseen työsuhteeseen. Ympäristökouluttajana tärkeimpiin työtehtäviisi kuuluvat koulutus- ja neuvontatilaisuuksien suunnittelu ja järjestäminen sekä aineistojen tuottaminen. Odotamme sinulta hyvää osaamista ympäristöalalta, kasvatus-, opetus- tai neuvontakokemusta sekä esiintymistaitoja.

Sinulla on tehtävään soveltuva koulutus, vähintään opistotasoinen tai alempi korkeakoulututkinto, esimerkiksi luonto- tai ympäristöalalta. Lisäksi sinulla voi olla jätehuoltoalan osaamista ja kokemusta ympäristökasvatustehtävistä. Selkeä suullinen ja kirjallinen ilmaisutaito ovat välttämättömiä, samoin ajokortti. Odotamme myös kykyä pitää neuvontatilaisuuksia tarvittaessa englannin tai ruotsin kielellä. Tehtävä edellyttää aktiivista ja oma-aloitteista työotetta, vastuullisuutta ja kykyä toimia myönteisesti vaihtelevissa vuorovaikutustilanteissa erilaisten ihmisten kanssa.

Työ on kokopäivätyötä. Pääasiassa käytössä on toimistotyöaika, mutta työtehtäviä voi olla myös iltaisin ja viikonloppuisin. Työskentelyalueena on koko Kymenlaakso sekä Mäntyharju ja Lapinjärvi.

Työsuhde alkaa tarkemmin sovittavana ajankohtana joulukuussa 2017 ja jatkuu 9.11.2018 saakka. Työstä maksetaan AVAINTA ry:n työehtosopimuksen mukaista kuukausipalkkaa.

Lisätiedot: Viestintäpäällikkö Anne Sironen, p. (05) 744 3453. Vapaamuotoinen hakemus ja ansioluettelo tulee toimittaa 5.11. mennessä sähköisesti anne.sironen@kymenlaaksonjate.fi.