Erityiskäsiteltävä jäte

Erityiskäsiteltäviä jätteitä ovat sellaiset jätteet, joiden vastaanotto on hyvin rajattua, esimerkiksi räjähteet, asbesti, luteilla saastunut irtaimisto ja monet terveydenhuollossa syntyvät jätteet. Kunkin erityiskäsiteltävän jätteen omassa lajitteluohjeessa kerrotaan, minne voit kyseistä jätettä viedä.