Jäteastian tyhjennykset asukkaille

Kaikkien asuinkiinteistöjen, myös vapaa-ajanasuntojen, tulee liittyä järjestettyyn jätteenkuljetukseen.

Jäteastian tyhjennysten ja tyhjennysvälien tulee olla jätehuoltomääräysten mukaiset koko Kymenlaaksossa, Iitissä, Lapinjärvellä ja Mäntyharjulla.

Yritykset huolehtivat jätehuoltonsa järjestämisestä itse. Yrityksen tulee tilata jäteastian tyhjennykset yksityisiltä jätteenkuljetusyrityksiltä. Lajitteluvelvollisuudet kerrotaan jätehuoltomääräyksissä.