Naapureiden yhteiset jäteastiat

Jätteenkeräyksen voi järjestää myös yhdessä naapureiden kanssa.

Yhteisastia loppujätteelle kannattaa etenkin vapaa-ajanasunnoilla, joissa jätettä kertyy vähän.

Omakotitalojen asukkaat voivat ottaa yhteiskäyttöön myös biojäteastian tai hyötyjäteastian. Keräys onnistuu Kouvolan, Iitin ja Mäntyharjun taajamissa sekä Kotkassa.

Yksi naapureista on yhteyshenkilö

Yksi naapureista valitaan yhteyshenkilöksi, joka tekee ilmoituksen yhteisastiasta sähköisellä lomakkeella tai tulostettavalla lomakkeella. Laskut tyhjennyksistä lähetetään kokonaisuudessaan yhteyshenkilölle.

Yhteisastioiden tyhjennykset

Yhteisen loppujäteastian tyhjennysväli voi olla enintään 4 viikkoa.

Jos yhteisastialle halutaan tätä pidempi tyhjennysväli, on jokaisen astiaa käyttävän talouden kompostoitava ruokajätteensä. Kompostointi-ilmoitus tehdään Kymen Jätelautakunnalle. Myös biojätteen erilliskeräys oikeuttaa pidempään tyhjennysväliin. Tällöin tyhjennysväli voi olla enintään 12 viikkoa.

Yhteisastian on oltava kooltaan sellainen, että neljän viikon aikana jokaisella kotitaloudella on käytettävissään

  • 60 litraa, jos kyse on vakituisesta asumisesta
  • 30 litraa, jos kyse on vapaa-ajan asumisesta.

Katso tyhjennyshinnat hinnastosta.

Biojäteastian tyhjennysväli voi olla kesäkaudella (viikot 18-40) enintään 2 viikkoa ja talvikaudella (viikot 41-17 ) enintään 4 viikkoa.

Katso tyhjennyshinnat hinnastosta.

Lasipakkausten, metallin, muovipakkausten, kartongin ja paperin hyötyjätekeräyksen voi saada Iitin, Kouvolan, Kotkan ja Mäntyharjun taajamiin.

Hyötyjäteastiat tulee tyhjentää vähintään neljä kertaa vuodessa.

Katso tyhjennyshinnat hinnastosta