Naapureiden yhteiset jäteastiat

Jätteenkeräyksen voi järjestää myös yhdessä naapureiden kanssa.

Yhteisastia loppujätteelle kannattaa etenkin vapaa-ajanasunnoilla, joissa jätettä kertyy vähän.

Omakotitalojen asukkaat voivat ottaa yhteiskäyttöön myös biojäteastian tai hyötyjäteastian. Keräys onnistuu Kouvolan, Iitin ja Mäntyharjun taajamissa sekä Kotkassa.

Yksi naapureista on yhteyshenkilö

Yksi naapureista valitaan yhteyshenkilöksi, joka tekee ilmoituksen yhteisastiasta sähköisellä lomakkeella tai tulostettavalla lomakkeella. Laskut tyhjennyksistä lähetetään kokonaisuudessaan yhteyshenkilölle.

Yhteisastioiden tyhjennykset

Yhteisen loppujäteastian tyhjennysväli on tyypillisesti 2 viikkoa.

Jos yhteisastialle halutaan tätä pidempi tyhjennysväli, on jokaisen astiaa käyttävän talouden kompostoitava ruokajätteensä. Kompostointi-ilmoitus tehdään sähköisessä asioinnissa.

Yhteisastian on oltava kooltaan sellainen, että neljän viikon aikana jokaisella kotitaloudella on käytettävissään

  • 60 litraa, jos kyse on vakituisesta asumisesta
  • 30 litraa, jos kyse on vapaa-ajan asumisesta.

Katso tyhjennyshinnat hinnastosta.

Jos yhteistä biojäteastiaa käyttää 1-5 taloutta, voi tyhjennysväli olla enintään 2 viikkoa ympäri vuoden.

Jos biojäteastiaa käyttää enemmän kuin 5 taloutta, voi tyhjennysväli olla enintään 1 viikko kesäkaudella (viikot 18-40) ja 2 viikkoa talvikaudella (viikot 41-17).

Katso tyhjennyshinnat hinnastosta.

Lasipakkausten, metallin, kartongin ja paperin hyötyjätekeräyksen voi saada Iitin, Kouvolan ja Mäntyharjun taajamiin sekä Kotkaan.

Muovipakkausten keräyksen voi saada Kotkaan sekä Kouvolan ja Iitin taajamiin. Lue lisää keräyksestä täältä.

Hyötyjäteastiat tulee tyhjentää vähintään neljä kertaa vuodessa.

Katso tyhjennyshinnat hinnastosta