Kelirikko ja painorajoitus tiellä

Monella yksityistiellä rajoitetaan liikennettä painorajoituksella kelirikon vuoksi. Jäteauto ei voi ajaa painorajoitetulle tielle, ellei sille ole annettu erillistä lupaa.

Tiehoitokunta voi myöntää jäteautolle poikkeusluvan ajaa myös painorajoitetulle tielle. Luvan voi antaa alla olevalla sähköisellä lomakkeella tai täyttämällä paperisen lomakkeen.

Asiakkaan on hyvä laittaa painorajoituskyltin yhteyteen lisäkyltti, jossa on maininta ”huoltoajo sallittu” tai ”ei koske jäteautoa” tai vastaavaa. Tienpitäjä itse huolehtii lisäkyltin painorajoituskyltin yhteyteen.

Vaihtoehtona on, että asiakas siirtää kelirikkokaudella jäteastian toiseen paikkaan niin, ettei painorajoitetulle tielle ole tarvetta ajaa. Astian sijoittamiseen tulee tarvittaessa pyytää maanomistajan lupa. Lisäksi jäteastia on hyvä merkitä kiinteistön osoitenumerolla tai muulla tunnisteella. Astian paikan vaihdosta tulee ilmoittaa Kymenlaakson Jäte Oy:n asiakaspalveluun. Myös painorajoituskauden päättyminen on ilmoitettava, jotta astiatyhjennykset voivat jatkua taas normaalisti.