Jätehuoltomääräykset

Kymenlaaksossa, Lapinjärvellä, Mäntyharjulla ja Pertunmaalla on käytössä yhteiset jätehuoltomääräykset. Niiden sisällöstä päättää Kymen jätelautakunta. Nykyiset jätehuoltomääräykset ovat tulleet voimaan 1.6.2023.

Katso täältä määräykset kokonaisuudessaan

Mitä jätehuoltomääräykset ovat?

Jätehuoltomääräykset ovat paikallisia säännöksiä jätehuollosta. Määräykset perustuvat jätelakiin ja sitovat kaikkia kuntien asukkaita ja vapaa-ajanasukkaita.

Määräykset koskevat esimerkiksi jätteiden lajittelua, keräämistä ja kuljettamista sekä roskaantumisen ehkäisemistä.

Lajitteluvelvollisuudet

Määräysten mukaan kiinteistöillä on lajiteltava erikseen biojätteet, hyötyjätteet, vaaralliset jätteet, erityisjätteet sekä loppujäte.

Loppujäteastia on oltava jokaisella kiinteistöllä.

Biojäteastia (tai kompostori) on oltava taloyhtiöissä, joissa on asuntoja 3 tai enemmän.

Huom. Biojätteiden erilliskeräys laajenee omakoti- ja paritaloihin Kotkan, Haminan ja Kouvolan keskustaajamissa 1.5.2024. Lisätietoja aiheesta täältä.

Kartonkipakkauksille, lasipakkauksille, pienmetallille ja muovipakkauksille on oltava jäteastiat taloyhtiöissä, joissa on asuntoja 5 tai enemmän.

Paperinkeräyksessä noudatetaan jätelain tuottajavastuusäännöksiä.

Tyhjennysvälit

Loppujäteastia on tyhjennettävä vähintään 4 viikon välein, mikäli kiinteistöllä ei ole biojätteen kompostointia tai erilliskeräystä. Kompostoinnilla tai biojätteen erilliskeräyksellä tyhjennysvälin voi pidentää enintään 12 viikkoon.

Biojäteastia on tyhjennettävä kesäkaudella (viikot 18-40) vähintään 2 viikon välein ja talvikaudella (viikot 41-17) vähintään 4 viikon välein.

Hyötyjätteiden keräysastiat on tyhjennettävä vähintään 4 kertaa vuodessa, tarpeen mukaisesti. Jäteastioiden täyttymisen seurauksena ei saa aiheutua hyötyjätteiden sijoittamista loppujätteen joukkoon.