Jätehuoltomääräykset

Kymenlaaksossa, Lapinjärvellä ja Mäntyharjulla on käytössä yhteiset jätehuoltomääräykset. Niiden sisällöstä päättää Kymen jätelautakunta. Nykyiset jätehuoltomääräykset ovat tulleet voimaan 1.1.2020.

Katso täältä määräykset kokonaisuudessaan

Mitä jätehuoltomääräykset ovat?

Jätehuoltomääräykset ovat paikallisia säännöksiä jätehuollosta. Määräykset perustuvat jätelakiin ja sitovat kaikkia kuntien asukkaita ja vapaa-ajanasukkaita.

Määräykset koskevat esimerkiksi jätteiden lajittelua, keräämistä ja kuljettamista sekä roskaantumisen ehkäisemistä.

Lajitteluvelvollisuudet

Määräysten mukaan kiinteistöillä on lajiteltava erikseen biojätteet, hyötyjätteet, vaaralliset jätteet, erityisjätteet sekä loppujäte.

Loppujäteastia on oltava jokaisella kiinteistöllä.

Biojäteastia (tai kompostori) on oltava taloyhtiöissä, joissa on asuntoja 3 tai enemmän.

Biojätteen erilliskeräys laajenee kaikkiin asuinkiinteistöihin yli 10 000 asukkaan taajamissa viimeistään 19.7.2024.

Kartonkipakkauksille, lasipakkauksille, pienmetallille ja muovipakkauksille on oltava jäteastiat taloyhtiöissä, joissa on asuntoja 5 tai enemmän.

Paperinkeräyksessä noudatetaan jätelain tuottajavastuusäännöksiä.

Tyhjennysvälit

Loppujäteastia on tyhjennettävä vähintään 2 viikon välein, mikäli kiinteistöllä ei ole biojätteen kompostointia tai erilliskeräystä. Kompostoinnilla tai biojätteen erilliskeräyksellä tyhjennysvälin voi pidentää enintään 12 viikkoon.

Biojäteastia on tyhjennettävä vähintään 2 viikon välein kiinteistöllä, jossa asuntoja on 1-5. Jos asuntoja on 6 tai enemmän, tulee astia tyhjentää vähintään 1 viikon välein kesäkaudella (viikot 18-40) ja 2 viikon välein talvikaudella (viikot 41-17).

Hyötyjätteiden keräysastiat on tyhjennettävä vähintään 4 kertaa vuodessa, tarpeen mukaisesti. Jäteastioiden täyttymisen seurauksena ei saa aiheutua hyötyjätteiden sijoittamista loppujätteen joukkoon.