Jätehuollon perusmaksu (entinen ekomaksu)

Ekomaksun nimi vaihtui perusmaksuksi 1.1.2023 alkaen kaikissa Kymenlaakson Jätteen alueen kunnissa. Maksun suuruus yhtenäistettiin koko alueelle (Kymen jätelautakunnan 14.12.2022 kokouksen pöytäkirja). Tämä mahdollistaa kuntalaisten yhdenvertaisen kohtelun asuinpaikasta riippumatta. Perusmaksuun sisällytetään jatkossa myös jätelautakuntamaksu.

Perusmaksu (entinen ekomaksu) laskutetaan kerran vuodessa jokaisesta asunnosta Haminassa, Iitissä, Kouvolassa, Kotkassa, Lapinjärvellä, Miehikkälässä, Mäntyharjulla, Pertunmaalla, Pyhtäällä ja Virolahdella. Laskutuksen hoitaa Kymenlaakson Jäte.

Myös vapaa-ajanasunnot ovat perusmaksulaskutuksen piirissä.

Taloyhtiöissä sijaitsevien asuntojen perusmaksut laskutetaan taloyhtiöiltä. Tähän saakka käytössä ollut taloyhtiössä sijaitsevan asunnon maksuluokka poistui ja jatkossa perusmaksu on samansuuruinen sekä pientalossa että taloyhtiössä sijaitsevalle asunnolle.

Vuonna 2023 perusmaksun suuruus vakituiselle asuinhuoneistolle on 37,94 €/vuosi ja vapaa-ajanasunnolle 24,80 €/vuosi.

Mikä perusmaksu on?

Perusmaksu (entinen ekomaksu) on jätehuollon perusmaksu, joka perustuu jätelakiin (78 §). Perusmaksulla rahoitetaan alikatteisia ja käyttöhetkellä asukkaille maksuttomia jätehuollon palveluja, kuten mm. jäteasemien ylläpitoa, kiertäviä keräyksiä, vaarallisten jätteiden jätehuoltoa, jätehuollon tiedotusta ja neuvontaa sekä jätehuoltoviranomaisen toimintaa.