5.4.2023

”Jätemaksujen ja niillä katettavien palvelujen yhdenmukaistamisella pyritään varmistamaan asukkaiden yhdenvertainen kohtelu asuinkunnasta riippumatta”, Kymenlaakson Jätteen viestintäpäällikkö Anne Sironen vakuuttaa.

Kymenlaakson Jäte Oy:n toimialueen kunnissa on peritty perus- ja ekomaksuja jo vuosien ajan kunnallisten jätehuoltopalvelujen kattamiseksi. Tämän vuoden alussa maksun nimi yhtenäistyi perusmaksuksi kaikissa Kymenlaakson kunnissa sekä Iitissä, Mäntyharjulla, Pertunmaalla ja Lapinjärvellä. Muutoksen myötä myös maksun suuruus ja sillä rahoitettavat palvelut yhtenäistyvät. Asuinpaikka ei siis enää vaikuta maksun suuruuteen. Perusmaksu takaa yhdenvertaiset jätehuollon palvelut ja hinnoittelun Kymenlaakson Jätteen alueen noin 178 000 asukkaalle.

”Toimimme kymmenessä kunnassa, joissa jätehuollon maksut oli otettu eri aikoihin käyttöön ja joissa kustannukset vaihtelivat. Halusimme selkeyttää tätä kirjavaa kokonaisuutta”, Kymenlaakson Jätteen viestintäpäällikkö Anne Sironen perustelee.

Muutos on osa isompaa taksojen yhtenäistämistä, jota valmisteltiin yhdessä kuntapäättäjien, kuntien teknisten johtajien ja ympäristönsuojelun viranomaisten sekä Kymen jätelautakunnan kanssa elokuussa 2022 pidetyssä taksaseminaarissa. Taksojen yhtenäistämisessä auttoi myös elokuussa 2022 Kuntaliiton julkaisema ensimmäinen valtakunnallinen jätetaksaopas.

Idea ekomaksun nimen vaihtamisesta perusmaksuksi saatiin juuri taksaoppaasta. Koska perusmaksu on Kotkan ja Pertunmaan ohella yleisesti käytössä ympäri Suomen, saa ekomaksu-nimi nyt jäädä historiaan. Yhtenäinen nimi helpottaa myös maksusta viestimistä.

”Ekomaksu-nimessä piili myös harhautumisen vaara, sillä monet mielsivät maksun liittyvän pelkästään ekopisteisiin”, Sironen huomauttaa ja lisää:

”Ekopisteisiin on viime vuosina käytetty enää alle 10 % perusmaksuista. Ekopisteiden lisäksi perusmaksulla rahoitetaan esimerkiksi jäteasemien ylläpitoa, kodin vaarallisten jätteiden jätehuoltoa, jäteneuvontaa sekä Kymen jätelautakunnan toimintaa.”

Perusmaksujen uudistamisessa hyödynnettiin Kuntaliiton jätetaksaopasta.

Perusmaksu mahdollistaa vaarallisten jätteiden keräyksen myös haja-asutusalueilla

Perusmaksulla rahoitettavat palvelut ovat käyttöhetkellä joko maksuttomia tai alikatteisia. Esimerkiksi jäteasemien kuluista yli 60 % on rahoitettu eko- ja perusmaksuilla.

Perusmaksulla rahoitetaan muun muassa Kymenlaakson Jätteen jäteasemien ylläpitoa.

Perusmaksulla ylläpidetään Kymenlaakson Jätteen kahtatoista jäteasemaa sekä järjestetään Virolahdelle jäteasemapalvelut autokaluston avulla kesäisin kerran kuussa ja talvisin joka toinen kuukausi. Jokaisella jäteasemalla on osaava henkilökunta auttamassa jätteiden lajittelussa.

Jäteasemilla osa jätteistä otetaan vastaan maksutta ja osasta peritään pieni maksu. Maksutta otetaan vastaan esimerkiksi metalliromua, kodin sähkölaitteita ja kodin vaarallisia jätteitä, kuten liuottimia ja maaleja.

 “Syksyllä toimialueemme kunnat, Kymen jätelautakunta ja me Kymenlaakson Jätteellä aloimme yhdessä pohtia, millainen jätehuollon palvelutaso jokaiseen toiminta-alueemme kymmeneen kuntaan olisi asukaslukuun sovittaen taattava. Havaitsimme eroja palveluissa eri kuntien välillä, ja halusimme yhtenäistää asukkaille tarjolla olevat palvelut”, viestintäpäällikkö Anne Sironen valottaa.

”Perusmaksun turvin voimme järjestää esimerkiksi vaarallisten jätteiden, sähkölaitteiden ja metalliromujen kiertävät keräykset kotitalouksille myös haja-asutusalueille, joista on pitkä matka jäteasemille. Haja-asutusalueiden kiertäviin keräyksiin voi tuoda myös maa- ja metsätalouden öljypönikät.”

Vaarallisten jätteiden keräykset katetaan perusmaksulla.

Ekopisteillä lajittelet pakkausmateriaalit kiertoon

Perusmaksu ei kata kodin tai mökin pihasta noudettavien jätteiden kuljetusta ja käsittelyä, mutta sillä huolehditaan ekopisteverkoston kattavuudesta. Ekopisteet ovat pientaloalueiden omatoimisia pakkausjätteiden lajittelupisteitä, joissa ei ole henkilökuntaa. Osassa ekopisteitä on keräysastiat myös paperille ja käyttökelpoisille tekstiileille. Kymenlaakson Jäte ylläpitää noin joka toista alueen ekopistettä, minkä lisäksi Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy:lla on omia ekopisteitään etenkin keskusta-alueilla sekä ruokakauppojen yhteydessä. Useimmat Kymenlaakson Jätteen ekopisteet sijaitsevat harvemmin asutuilla alueilla. Ekopisteitä on toimialueella tällä hetkellä yhteensä 138.

Perusmaksun ansiosta asukkaiden käytössä on kattavasti ekopisteitä, joihin voi tuoda pakkausjätteitä.

”Asukkaat voivat tuoda kartongit, muovi- ja lasipakkaukset, metallit ja keräyspaperin ekopisteisiin, joista materiaalit toimitetaan eteenpäin uusien tuotteiden raaka-aineiksi”, Sironen muistuttaa.

Lasipulloja ja -purkkeja voidaan kierrättää lähes rajattomasti uusien pakkausten valmistukseen. Myöskään metallin laatu ei huonone kierrätyksessä, joten metalliteollisuus voi käyttää asukkaiden lajittelemia pieniä ja isoja metalleja yhä uudelleen uusien tuotteiden valmistukseen.

Myös poistotekstiilien rullakkokeräys rahoitetaan perusmaksulla

Perusmaksulla rahoitetaan myös poistotekstiilikeräystä, joka laajeni alkuvuodesta 2023 kaikkiin Kymenlaakson Jätteen toimialueen kuntiin. Asukkaiden poistotekstiileille tarkoitettuja keräysrullakoita löytyy mm. kirjastoista ja yhdistysten tiloista.

Keräysverkostoa kehitetään jatkuvasti yhteistyössä alueella toimivien tahojen kanssa.

Keräykseen kelpaavat risat mutta puhtaat ja kuivat vaatteet ja kodintekstiilit.

Keräykseen tuodut poistotekstiilit esilajitellaan, jonka jälkeen kierrätyskelpoinen materiaali toimitetaan poistotekstiilin jalostuslaitokselle Paimioon. Siellä poistotekstiilit saavat uuden elämän kierrätyskuituna, josta voidaan tuottaa esimerkiksi lankoja, vaatteita sekä eristemateriaaleja.

Keräysrullakoihin voi tuoda mm. risoja vaatteita, jotka ovat kuivia ja puhtaita.

Asukasmäärä ei vaikuta asuntokohtaiseen perusmaksuun

Uudistuksen myötä perusmaksun maksuluokkia on vain kaksi: vuonna 2023 vakituisen asunnon perusmaksu on 37,94 euroa ja vapaa-ajan asunnon perusmaksu on 24,80 euroa (sis. alv:n 24 %). Maksuluokat on suunniteltu Kuntaliiton valtakunnallisen jätetaksaoppaan ohjeilla. Kerros- ja rivitaloissa perusmaksulasku lähetetään kotitalouksien sijaan taloyhtiöille.

Perusmaksu on asuntokohtainen, eikä asukasmäärä vaikuta sen suuruuteen. Myös asuinkiinteistöistä, joissa ei asuta vakituisesti, kuten vaikkapa tyhjillään olevasta kesämökistä, peritään perusmaksu. Vapautusta maksusta voi hakea Kymen Jätelautakunnalta, mikäli asuinkiinteistö on todettu asuinkelvottamaksi. Jos esimerkiksi suvun perintötilalla on useampi omistaja, maksu osoitetaan yhdelle heistä. Vapaa-ajan asuntoja toimialueella on noin 25 000.

”Lähtökohtaisesti perusmaksua ei kohtuullisteta, mutta taloudellisesti tukalassa tilanteessa olevat voivat pyytää lisää maksuaikaa laskuttajalta. Maksuajan pidentämisestä sovitaan tapauskohtaisesti”, Sironen tiivistää.

Myös jätehuollon viranomaispalvelut katetaan perusmaksulla

Perusmaksuun sisältyvällä lautakuntamaksulla katetaan kaikki jätehuoltoviranomaisen eli Kymen jätelautakunnan kulut.

Jätehuoltoviranomainen tuli lain edellyttämänä pakolliseksi kaikissa kunnissa vuonna 2012. Jätehuoltoviranomaisen tehtäviin kuuluvat muun muassa jätetaksojen ja -määräysten hyväksyminen, palvelutason määrittely sekä poikkeamispäätökset. Jätehuoltoviranomainen pitää myös yllä uutta kompostointirekisteriä.

Kymenlaakson Jäte on apunasi kaikissa kierrättämiseen liittyvissä kysymyksissäsi

Kymenlaakson Jätteen neuvontapisteen voi bongata monista toimialueen kesätapahtumista.

Perusmaksu mahdollistaa asukkaiden jäteneuvonnan ja -koulutuksen. Kymenlaakson Jäte osallistuu aktiivisesti erilaisiin yleisötapahtumiin, joiden infopisteissä osallistujille jaetaan tietoa jätehuollon palveluista.

”Ympäristökouluttajamme Laura Sartamo kiertää niin kouluissa, toritapahtumissa kuin muissakin yleisötilaisuuksissa puhumassa muun muassa palveluistamme sekä kiertotaloudesta ja kuluttamisesta.”

Myös jätehuollon tiedotus katetaan perusmaksulla. Asukkaat saavat tietoa ja neuvontaa ajankohtaisista jäteasioista muun muassa Kymenlaakson Jätteen verkkosivuilta ja somekanavista sekä koteihin kahdesti vuodessa jaettavassa Roskaviesti-lehdestä. Tällä hetkellä ajankohtaisia viestintäaiheita ovat mm. bio- ja pakkausjätteiden siirtyminen useissa kunnissa Kymenlaakson Jätteen kuljetuksiin heinäkuusta alkaen.

Askarruttaako perusmaksu tai onko sinulla jokin jätehuoltoon liittyvä kysymys? Neuvontamme palvelee niin puhelimitse, sähköpostilla kuin verkkolomakkeellakin!