Omakotitalon ja mökin jätteenkuljetukset

Hoidamme asukkaiden jäteastioiden tyhjennykset Iitissä, Kotkassa, Kouvolassa, Mäntyharjulla ja Pyhtäällä.
Muissa toimialueemme kunnissa asukkaat tilaavat tyhjennykset yksityisiltä jätteenkuljetusyrityksiltä.

Jätteenkuljetukset

Jokaisella omakotitalolla ja mökillä on oltava astia loppujätteelle. Astia voi olla kiinteistön oma tai yhteinen naapureiden kanssa.

Loppujäteastian sopiva tyhjennysväli riippuu kertyvästä jätemäärästä ja sen lajittelusta. Lisäksi tyhjennysvälin on oltava jätehuoltomääräysten mukainen ja kuljetusteknisesti toteutettavissa.

Jätehuoltomääräysten mukaan yli 4 viikon tyhjennysvälit edellyttävät ruokajätteen kompostointia tai biojätteen erilliskeräystä. Jos ruokajätteet kompostoidaan tai biojäte kerätään erikseen, tyhjennysväli voi olla korkeintaan 12 viikkoa.

Kuljetusteknisesti mahdollisia loppujäteastian tyhjennysvälejä ovat 2, 4, 6, 8 ja 12 viikkoa. Isoimmissa taajamissa loppujäteastialle voi saada myös 1 viikon tyhjennysvälin.

Vain kesäkäytössä olevalle vapaa-ajan asunnolle riittää kaksi tyhjennyskertaa kesässä, mikäli kiinteistöllä kompostoidaan ruokajätteet.

Ano muutosta tyhjennysväliin

Lue lisää jätehuoltomääräyksistä

Jätteenkuljetukseen liittymisen lisäksi asiakkaan tulee itse huolehtia myös jätehuollon päättämisestä, kun hän muuttaa pois tyhjennysosoitteesta.

Ilmoita muutoksista asiakastiedoissasi

Taajama-alueilla sijaitsevien omakoti- ja paritalojen on mahdollista liittyä biojätekeräykseen. Keräyksen voi järjestää myös yhdessä naapureiden kanssa.

Biojätteiden keräys omakoti- ja paritaloissa on tällä hetkellä vapaaehtoista. 

Huom. Biojätteen keräysvelvoite laajenee omakoti- ja paritaloihin Kotkan, Haminan ja Kouvolan keskustaajamissa 1.5.2024. Lisätietoja aiheesta täältä.

Biojäteastian tyhjennysväli voi olla kesäkaudella (viikot 18-40) enintään 2 viikkoa ja talvikaudella (viikot 41-17 ) enintään 4 viikkoa.

Jos biojäte kerätään erikseen tai kompostoidaan, voi loppujäteastialle saada pidemmän tyhjennysvälin.

Liity biojätteen keräykseen

Ilmoita kompostoinnista Kymen Jätelautakunnalle

Isoissa taajamissa sijaitsevien omakoti- ja paritalojen on mahdollista liittyä pakkausjätteiden, kuten muovipakkausten, kartongin, lasipakkauksien ja/tai metallin keräykseen. Keräykseen liittyminen on vapaaehtoista.

Kannattavinta on järjestää pakkausjätteiden keräys yhdessä naapureiden kanssa.

Pakkausjäteastioiden tyhjennysväli voi olla enintään 12 viikkoa.

Liity pakkausjätteiden keräykseen

Paperinkeräykseen on mahdollista liittyä Iitissä, Kotkassa, Kouvolassa, Haminassa, Pyhtäällä, Miehikkälässä ja Virolahdella.

Liity paperinkeräykseen

Kelirikko ja painorajoitetut tiet

Jäteauto ei voi ajaa painorajoitetulle tielle ilman poikkeuslupaa. Tiehoitokunta voi antaa ajoluvan sähköisellä lomakkeella.

Lue lisää

Yhteinen astia naapureiden kanssa

Jäteastia voi olla myös naapureiden yhteinen. Yhteiseksi voi ottaa loppujäte- tai biojäteastian.

Lue lisää

Saariston jätehuolto

Saariston asukkaita varten on perustettu lukittuja yhteisastioita. Astioita saavat käyttää ne asukkaat, joiden pihaan ei pääse jäteautolla.

Lue lisää

Jäteastioiden pesut

Järjestämme jäteastioiden pesukierroksia keväisin ja syksyisin Iitin, Kotkan, Kouvolan ja Mäntyharjun taajamissa.

Lue lisää