Näin käytät jätteenkuljetuspalvelua

Asiakaspalvelumme palvelee jäteastioiden tyhjennyksiin liittyvissä asioissa ma-pe klo 9–15:

 • loppu-, bio- ja pakkausjätteet: Iitti, Kotka, Kouvola, Mäntyharju ja Pyhtää
 • bio- ja pakkausjätteet: Hamina, Lapinjärvi, Miehikkälä, Pertunmaa ja Virolahti

Verkkoasioinnin kanavat

Verkkolomakkeet (ei edellytä kirjautumista): kymenlaaksonjate.fi/asioi-verkossa

 • Iitin, Kouvolan Kotkan, Mäntyharjun ja Pyhtään kaikki asuinkiinteistöt
 • Haminan, Lapinjärven, Miehikkälän, Pertunmaan ja Virolahden taloyhtiöiden bio- ja pakkausjätteet

Palvelussa voit mm.

 • liittyä jätteenkuljetukseen
 • ilmoittaa osoitteen tai laskutusosoitteen muutoksesta
 • muuttaa jäteastiasi tyhjennysväliä
 • tilata ylimääräisen tyhjennyksen
 • keskeyttää tyhjennykset määräajaksi
 • tilata noudon lisäsäkille

Oma-asiointi (edellyttää kirjautumisen): oma.kymenlaaksonjate.fi

 • Iitin, Kouvolan, Kotkan, Mäntyharjun ja Pyhtään omakoti- ja paritalot sekä mökit
 • Tutustu ensin palvelun käyttöohjeisiin: www.kymenlaaksonjate.fi/oma-asiointi. Oma-asiointia kehitetään parhaillaan.

Palvelussa voit mm.

 • muuttaa jäteastiasi tyhjennysväliä
 • nähdä jäteastiasi seuraavan suunnitellun tyhjennyspäivän (+/- 1 päivä)
 • keskeyttää tyhjennykset määräajaksi
 • tehdä muutoksia omiin tietoihisi
 • tehdä kompostointi-ilmoituksen

Asiakaspalvelumme muut yhteystiedot löydät täältä.

Tee muuttoilmoitus

Kymenlaakson Jäte ei saa automaattisesti tietoja osoitteenmuutoksista. Asiakkaiden on siis itse huolehdittava muuttoilmoituksen tekemisestä. Ilmoituksen voi tehdä sähköisessä asioinnissa tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun.

Laskutus

Pientalojen jäteastioiden tyhjennykset laskutetaan pääsääntöisesti kolmen kuukauden välein. Laskutusväli voi olla pidempikin, sillä pienin laskutettava summa kotitalouksilta on 12,40 €. Tyhjennykset kulkevat viikkorytmissä, kun taas laskutus katkeaa kalenterikuukauden vaihtuessa. Eri laskuissa voi siis olla eri lukumäärä tyhjennyksiä. Taloyhtiöiden jäteastioiden tyhjennykset laskutetaan pääsääntöisesti kerran kuukaudessa.

Paperisen jätelaskun voi muuttaa e-laskuksi verkkopankissa. Muutoksessa tarvittava tunnistetieto on oman laskun viitenumero. E-laskuihin liittyvät muutokset tulee tehdä omassa verkkopankissa. Kymenlaakson Jäte saa vain tiedon siitä, että e-lasku on tilattu. Myös suoramaksuista on sovittava omassa pankissa.

Laskua maksaessa on aina käytettävä kyseisessä laskussa olevaa viitenumeroa ja tilinumeroa.

Eräpäivän siirrosta voidaan veloittaa taksan mukainen laskutuslisä, 6,20 € (sis. alv 24 %). Maksumuistutukset lähettää Lowell Suomi Oy. Muistutusten tekeminen vaatii ylimääräistä työtä, minkä vuoksi laskuun lisätään muistutusmaksu. Muistutusmaksu on maksettava, jos asiakas on saanut maksumuistutuksen.

Katso myös usein kysytyt kysymykset jäteastioiden tyhjennysten laskutuksesta.

Jäteastian tyhjennykset

Tyhjennyspäivä +/- 1 päivä

Tyhjennyspäivä voi muuttua päivää aikaisemmaksi tai myöhemmäksi. Arkipyhäviikkoina tyhjennyspäivä voi siirtyä useampiakin päiviä aikaisemmaksi tai myöhemmäksi. Jäteastia on hyvä pitää aina näkyvillä. Tyhjennyksiä tehdään arkisin kello 6–22 (arkipyhinä kello 10–20).

Jäteastia lukkojen takana?

Jos jäteastiat sijaitsevat lukkojen takana (esim. lukittu jätetila, portti, puomi), tarvitsemme avaimia. Suosittelemme lukkojen sarjoittamista jätehuollon yleisavaimelle, sillä se tulee ajan myötä halvemmaksi. Jätehuollon yleisavaimen käytöstä ei peritä maksua. Muun avaimen käytöstä peritään taksan mukainen lisäveloitus. Lukitsemattomiin jätetiloihin ei tarvitse asentaa lukitusta. Lisätiedot saa asiakaspalvelustamme.

Tauko tyhjennyksiin

Kotitalousasiakkaat voivat keskeyttää jäteastian tyhjennykset voi esimerkiksi loman tai mökillä olon ajaksi, jos jäteastia ei silloin täyty. Näin vältytään siltä, ettei tyhjästä astiasta veloiteta hukkanoutomaksua. Ilmoitus on tehtävä asiakaspalveluumme vähintään viikkoa ennen keskeytyksen alkamista. Yli 6 kuukautta jatkuvat keskeytykset anotaan Kymen jätelautakunnalta.

Tyhjennysvälit

Jäteastian tyhjennysväli mitataan viikkoina. ”Kerran kuukaudessa” -tyhjennysväliä ei ole olemassa.

Loppujäteastioiden tyhjennysvälit

Loppujäteastioita tyhjennetään 1, 2, 4, 6, 8 ja 12 viikon välein. Kaikilla alueilla 1 viikon tyhjennysväli ei ole mahdollinen.

Enintään 4 viikon tyhjennysväli ei edellytä kompostointia. 4 viikkoa pidemmän tyhjennysvälin loppujäteastialle voi saada vain, jos biojätteet kompostoidaan omatoimisesti tai kiinteistö on liittynyt biojätekuljetukseen (mahdollista vain taajamissa). Pisin mahdollinen tyhjennysväli on 12 viikkoa. Huomaa, että kompostointi-ilmoituksen tulee olla tehty 22.5.2022 jälkeen, jotta se on nykyvaatimusten mukainen.

Neljää viikkoa pidemmistä tyhjennysväleistä tulee tehdä ilmoitus joko Kymenlaakson Jätteelle (Kouvola, Iitti, Kotka, Pyhtää, Mäntyharju) tai Kymen jätelautakunnalle (muut kunnat). Tyhjennysväli-ilmoituksista jätelautakunta tekee hallinnollisen päätöksen vain, jos haluttua tyhjennysväliä ei voida myöntää.

Biojäteastioiden tyhjennysvälit

Biojäteastian tyhjennysväli voi olla kesäkaudella (viikot 18–40) 1 tai 2 viikkoa ja talvikaudella (viikot 41–17) 1, 2 tai 4 viikkoa. Kaikilla alueilla 1 viikon tyhjennysväli ei ole mahdollinen.

Biojätteen kiinteistökeräykseen voi liittyä vain taajamissa. Biojätteen erilliskeräysvelvoite koskee tällä hetkellä taajamien asuinkiinteistöjä, joissa on 3 asuntoa tai enemmän.

Pakkausjäteastioiden tyhjennysvälit

Pakkausjäteastiat tulee tyhjentää vähintään 12 viikon välein. Tyhjennysvälivaihtoehdot riippuvat kuljetusalueesta ja kerättävästä jätejakeesta.

Pakkausjätteiden kiinteistökeräykseen voi liittyä vain taajamissa. Pakkausjätteiden erilliskeräysvelvoite koskee taajamien asuinkiinteistöjä, joissa on 5 asuntoa tai enemmän.

Katso myös usein kysytyt kysymykset jäteastioiden tyhjennyksistä

Kompostointi

Biojätteiden (ruokajäte) kompostointi mahdollistaa loppujäteastian tyhjennysvälin pidentämisen, koska silloin jäteastiaan ei tule pilaantuvaa jätettä. Kompostoinnista tulee ilmoittaa Kymen jätelautakunnalle sähköisellä lomakkeella tai tulostettavalla lomakkeella. Kouvolan, Iitin, Kotkan ja Pyhtään kotitaloudet voivat tehdä kompostointi-ilmoituksen myös oma-asioinnissa. Ilmoitus kompostoinnista tulee uusia viiden vuoden välein. Kompostorin on oltava haittaeläimiltä suojattu ja elintarvikejätteen kompostointiin suunniteltu. Talviaikana käytettävän kompostorin on oltava lähtökohtaisesti lämpöeristetty.

Katso myös usein kysytyt kysymykset kompostoinnista.

Kesä- ja talvikausi

Jätehuollon kesäkausi kestää viikkojen 18 ja 40 välisen ajan. Talvikausi kestää viikkojen 41 ja 17 välisen ajan.

Jäteastia – oma tai yhteinen

Jäteastia

Jäteauto tyhjentää astian koneellisesti. Astiassa tulee olla kansi, kaulus, tartuntakahvat ja pyörät, ja sen tulee olla käsin siirrettävissä.

Omakoti- ja paritalojen jäteastioiden kylkeen on hyvä merkitä tien nimi ja kiinteistön numero jäteastian tunnistamiseksi ja kuskin työn helpottamiseksi. Jos jäteastioita on useampia, ne tulee jätehuoltomääräysten mukaan merkitä kerättävän jätelajin ilmoittavalla tekstitarralla. Astian puhtaudesta ja kunnosta huolehtii sen haltija. Astia on hyvä pitää pysyvästi samassa paikassa, josta sen löytää helposti. Jäteauton tulee päästä esteettömästi ja turvallisesti vähintään kymmenen metrin päähän astiasta säästä riippumatta. Jos astian tyhjennys on estynyt (esim. auto edessä, portti lukossa), peritään tästä taksan mukainen hukkanoutomaksu.

Yhteinen loppujäteastia

Jätteenkeräyksen voi järjestää myös yhdessä naapureiden kanssa. Jätekimppaa kannattaa harkita ainakin silloin, kun jätettä kertyy vähän. Yhteisen jäteastian käytöstä on ilmoitettava Kymenlaakson Jätteelle etukäteen sähköisellä lomakkeella tai tulostettavalla lomakkeella. Samalla ilmoitetaan jäteastiaa käyttävät henkilöt ja vastaava yhdyshenkilö eli kimpan vetäjä. Kimppa-astian tyhjennyslasku lähetetään kimpan vetäjälle.

Jos kimppa-astialle halutaan neljää viikkoa pidempi tyhjennysväli, on jokaisen kimppaan kuuluvan kompostoitava biojätteensä. Tällöin jokaisen osallisen tulee myös tehdä kirjallinen kompostointi-ilmoitus Kymen jätelautakunnalle sähköisellä lomakkeella tai tulostettavalla lomakkeella. Kouvolan, Iitin, Kotkan ja Pyhtään kotitaloudet voivat tehdä kompostointi-ilmoituksen myös oma-asioinnissa.

Tutustu myös jätehuoltomääräysten (8 §) velvoitteisiin, jotka koskevat jätekimpan muodostamista.

Yhteinen biojäteastia

Taajamassa sijaitsevat asuinkiinteistöt voivat järjestää myös biojätteen keräyksen yhdessä naapureiden kanssa. Kaikki yhteistä biojäteastiaa käyttävät taloudet voivat pidentää loppujäteastiansa tyhjennysväliä. Yhteisen biojäteastian käytöstä on ilmoitettava Kymenlaakson Jätteelle etukäteen sähköisellä lomakkeella tai tulostettavalla lomakkeella. Samalla ilmoitetaan jäteastiaa käyttävät henkilöt ja vastaava yhdyshenkilö eli kimpan vetäjä. Kimppa-astian tyhjennyslasku lähetetään kimpan vetäjälle.

Tutustu myös jätehuoltomääräysten (8 §) velvoitteisiin, jotka koskevat jätekimpan muodostamista.