Kymenlaakson Jäte Oy on kokonaan kuntien omistama, voittoa tavoittelematon yhtiö. Omistajakunnat ovat Hamina, Iitti, Kouvola, Kotka, Lapinjärvi, Miehikkälä, Mäntyharju, Pertunmaa, Pyhtää ja Virolahti.

Yhtiö hoitaa omistajakuntiensa sille siirtämiä lakisääteisiä jätehuollon palvelu- ja jätteenkäsittelytehtäviä. Vuoden 2018 alusta lukien yritysjätteiden käsittely on eriytetty tytäryhtiöön, Ekokaari Oy:öön.

Palvelut asukkaille

Kymenlaakson Jäte tuottaa asukkaiden tarvitsemia jätehuollon palveluja kaikissa omistajakunnissa. Tärkeimpiä palveluja ovat jäteasemapalvelut, yhtiön omat ekopisteet, tiedotus ja neuvonta sekä jätteenkuljetuspalvelut. Iitissä, Kouvolassa, Kotkassa, Pyhtäällä ja Mäntyharjulla yhtiö huolehtii kaikkien jätejakeiden jätteenkuljetuksista asuinkiinteistöiltä sekä kuntien hallinto- ja palvelukiinteistöiltä. Haminassa, Virolahdella, Miehikkälässä, Lapinjärvellä ja Pertunmaalla yhtiö huolehtii jätelain mukaisista bio- ja pakkausjätteiden kuljetuksista heinäkuusta 2023 lähtien.

Lisäksi yhtiö laskuttaa perusmaksut (entinen ekomaksu) kaikissa omistajakunnissa.

Jätteenkäsittely

Kymenlaakson Jäte -konserni ottaa vastaan ja käsittelee jätteitä, ohjaa jätteitä hyötykäyttöön sekä loppusijoittaa jäljelle jäävän osan turvallisesti. Toimialueelta kertyvistä puu- ja energiajätteistä valmistetaan kierrätyspolttoaineita.

Toimipaikat

Kymenlaakson Jäte Oy:n ja Ekokaari Oy:n päätoimipaikka sijaitsee Valtatie 15:n varrella Kouvolan Keltakankaalla Hyötyvirta -yritysalueella, jossa sijaitsevat yhteinen jätteenkäsittelykeskus ja konsernin toimisto. Vuonna 2001 valmistunut loppusijoitusalue on vuodesta 2002 lähtien ollut ainoa tavanomaisen jätteen loppusijoitusalue Kymenlaaksossa. Lisäksi yhtiöllä on 12 jäteasemaa.

Ekokaari Oy:n toiminta 1.1.2018 alkaen

Merkittävä osa jätteenkäsittelytoiminnoista eriytettiin erilliseen tytäryhtiöön 1.1.2018. Muutoksella sopeuduttiin muuttuvaan lainsäädäntöön, jotta kymenlaaksolaiset yritykset voivat jatkossakin saada jätteenkäsittelypalveluja oman maakunnan alueelta.

Käytännössä palvelujen eriyttäminen näkyy Keltakankaan jätekeskuksessa asioiville yrityksille lähinnä siinä, että lasku tietyistä jätteenkäsittelypalveluista tulee Ekokaari Oy:ltä.

Lue lisää Ekokaari Oy:stä täältä.

Strategiamme

Alta pääset tutustumaan Kymenlaakson Jäte konsernin strategiaan, josta löydät

  • strategiakuvan vuoteen 2030
  • strategiset päämäärät
  • Ekokaaren strategiakuvan 2030
  • ja koko konsernin tiekartan 2030