Kymenlaakson Jäte Oy on kokonaan kuntien omistama, voittoa tavoittelematon yhtiö.

Yhtiö hoitaa omistajakuntiensa sille siirtämiä lakisääteisiä jätehuollon palvelu- ja jätteenkäsittelytehtäviä. Vuoden 2018 alusta lukien Kymenlaakson Jäte eriytti yritysjätteiden käsittelyn omistamaansa tytäryhtiöön, Ekokaari Oy:öön.

Palvelut asukkaille

Tuotamme asukkaiden tarvitsemat jätehuollon palvelut Iitissä, Kouvolassa, Kotkassa ja Mäntyharjulla. Pyhtäällä järjestämme saariston asukkaiden jätehuoltopalvelun sekä ekopiste- ja jäteasemapalvelut. Heinäkuusta 2023 lähtien järjestämme jätteenkuljetukset Pyhtään kaikilta asuinkiinteistöiltä. Haminassa ja Lapinjärvellä hoidamme ekopisteitä ja jäteasemaa. Pertunmaalla hoidamme jäteasemaa ja aluekeräyspisteitä. Kaikki Pertunmaan jätehuoltopalvelut siirtyvät asteittain Kymenlaakson Jätteen hoitamiksi vuoteen 2025 mennessä.

Bio- ja pakkausjätteiden kuljetukset käynnistyvät heinäkuussa 2023 Haminassa, Virolahdella, Miehikkälässä, Pyhtäällä, Lapinjärvellä ja Pertunmaalla.

Lisäksi huolehdimme perusmaksujen (entinen ekomaksu) laskutuksesta Haminassa, Iitissä, Kouvolassa, Kotkassa, Lapinjärvellä, Miehikkälässä, Mäntyharjulla, Pertunmaalla, Pyhtäällä ja Virolahdella.

Jätteenkäsittely

Kymenlaakson Jäte -konserni ottaa vastaan ja käsittelee jätteitä, ohjaa jätteitä hyötykäyttöön sekä loppusijoittaa jäljelle jäävän osan turvallisesti. Valmistamme toimialueelta kertyvästä puu- ja energiajätteestä kierrätyspolttoainetta.

Kymenlaakson Jäte Oy:n ja Ekokaari Oy:n yhteinen jätteenkäsittelykeskus ja toimisto sijaitsevat Kouvolan Hyötyvirta-yritysalueella Keltakankaalla. Vuonna 2001 valmistunut uusi loppusijoitusalue on vuodesta 2002 lähtien ollut ainoa tavanomaisen jätteen loppusijoitusalue koko Kymenlaaksossa.

Ekokaari Oy:n toiminta 1.1.2018 alkaen

Merkittävä osa jätteenkäsittelytoiminnoista eriytettiin erilliseen tytäryhtiöön 1.1.2018 alkaen. Muutoksella varauduttiin käynnissä oleviin lainsäädännön muutoksiin, jotta kymenlaaksolaiset yritykset voisivat jatkossakin saada jätteenkäsittelypalveluja oman maakunnan alueelta.

Käytännössä Keltakankaan jätekeskuksessa asioiville yrityksille muutos näkyy lähinnä siinä, että lasku tietyistä jätteenkäsittelypalveluista tulee jatkossa Ekokaari Oy:ltä.

Lue lisää Ekokaari Oy:stä täältä.

Strategiamme

Alta pääset tutustumaan Kymenlaakson Jäte konsernin strategiaan, josta löydät

  • strategiakuvan vuoteen 2030
  • strategiset päämäärät
  • Ekokaaren strategiakuvan 2030
  • ja koko konsernin tiekartan 2030