Kymenlaakson Jätteen sponsoroinnin periaatteet

Kymenlaakson Jäte Oy on voittoa tavoittelematon, kuntien omistama, jätehuoltoyhtiö. Mikäli toimintamme tuloksena tulee voittoa, se käytetään ensisijaisesti jätehuoltopalveluiden kehittämiseen. Mahdollisuuksien mukaan edistämme tuloksesta myös toiminta-alueemme elinvoimaisuutta ja hyvinvointia sponsoroinnilla.

Tuettava toiminta

Tuemme ensisijaisesti toimintaa, joka on paikallista tai liittyy toimialaamme. Tuettavan toiminnan tulee olla vastuullista ja edistää kestävää kehitystä. Toiminnan tulee myös vastata yhtiömme arvoja ja tavoitteita. Yhtiöllemme on tärkeää, että tuettava toiminta edistää ympäristön hyvinvointia ja luonnonvarojen kestävää käyttöä. Tuemme erityisesti yhdistyksiä, seuroja ja muita tahoja, jotka toimivat omistajakuntiemme alueella. Urheilutoiminnan tukemisessa painotamme junioritoimintaa. Emme tue poliittista tai uskonnollista toimintaa. Pyrimme tukemaan monipuolisesti erilaisia kohteita huomioiden tasa-arvon, monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden.

Sponsorointi on aina vastikkeellista yhteistyötä, joka edistää molempien osapuolen tavoitteita. Sovimme sponsoroinnista aina kirjallisesti sponsorointisopimuksilla. Sponsorointi voi olla isompi esimerkiksi vuodeksi sovittava erillinen kokonaisuus tai pienempi esimerkiksi kertaluonteinen mainos yhdistyksen julkaisussa.

Sponsorointituen hakeminen

Voit hakea sponsorointia nettisivuillamme olevan sähköisen lomakkeen kautta. Hakemuksen voit täyttää milloin vain.

Hakemusten käsittely ja päätös sponsorointituesta

Arvioimme sponsoroitavia kohteita seuraavilla kriteereillä:

  1. Sponsoroitava toiminta on vastuullista ja kestävää.
  2. Sponsoroitava toiminta edistää paikallista hyvinvointia ja/tai elinvoimaisuutta.
  3. Sponsoroitava toiminta liittyy Kymenlaakson Jätteen toimialaan tai edistää Kymenlaakson Jätteen tavoitteita ja arvoja.
  4. Sponsoroitava toiminta on vastavuoroista Kymenlaakson Jätteen kanssa.

Käsittelemme hakemukset kolme kertaa vuodessa, huhti-, elo- ja joulukuun alussa. Ilmoitamme päätöksistä kaikille hakijoille kahden viikon sisällä hakuajan päätyttyä. Seuraava haku päättyy 31.7.2024.

Pienet tuki-ilmoitukset

Pienet tuki-ilmoitushakemukset, joiden suuruus on alle 200 euroa, käsittelemme 2-4 viikon välein ja ilmoitamme päätöksistä kaikille hakijoille.