Keltakankaan jätekeskus ja vaakavastaanotto

Ekokaari 50
46860 Keltakangas

vaakavastaanotto 05 744 3440

Vastaanotto avoinna
ma-pe 7-18

Jätekeskuksen palvelut

Keltakankaan jätekeskuksessa vastaanotetaan suuret jätekuormat, joita ei voi viedä jäteasemille. Jätekeskukseen tulevat kuormat punnitaan vastaanotossa. Hinta perustuu kuorman painoon ja jätteen laatuun.

Jätekeskuksessa on mm. lajittelu- ja murskauslaitos, nestemäisten jätteiden vastaanotto sekä kaatopaikka.

Yrityksille jätehuollon palveluita alueella tarjoaa Kymenlaakson Jäte Oy:n tytäryhtiö Ekokaari Oy.

Jätekeskuksessa palvelee myös jäteasema, joka vastaanottaa kotitalouksien pienet jätemäärät.

Tiettyjen jätteiden kuljetus edellyttää sähköistä siirtoasiakirjaa ja tietojen toimittamista rekisteriin

Tietyistä jätekeskukseen tuotavista jätteistä (katso listaus alla) tulee aina laatia siirtoasiakirja, joka on mukana kuljetuksen ajan. 1.1.2022 alkaen siirtoasiakirja on pitänyt tehdä sähköisenä. Lisäksi 1.9.2022 alkaen siirtoasiakirjan tiedot on pitänyt viedä Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämään SIIRTO-rekisteriin.

Sähköisen siirtoasiakirjan laatimisesta ja tietojen viemisestä SIIRTO-rekisteriin vastaa jätteen tuottanut yritys tai organisaatio. Jätteen tuottaja voi kuitenkin valtuuttaa esimerkiksi jätteen kuljettajan hoitamaan siirtoasiakirjavelvoitteen. Kotitalouksista tulevien jätteiden siirtoasiakirjoista vastaa aina jätteen kuljettaja.

Siirtoasiakirjavelvoite koskee seuraavia Keltakankaan jätekeskukseen tuotavia jätteitä:

  • rakennus- ja purkujätteet
  • pilaantuneet maa-ainekset
  • hiekan- ja rasvanerotuskaivojen lietteet
  • vaaralliset jätteet
  • pysyviä orgaanisia yhdisteitä sisältävät jätteet (POP-jätteet)

Lisätietoja sähköisestä siirtoasiakirjasta ja tietojen toimittamisesta SIIRTO-rekisteriin löytyy täältä.

Kaatopaikkakelpoisuus

Kaikesta kaatopaikalle toimitettavasta jätteestä on tehtävä perusmäärittely. Määrittely on tehtävä jäte-erittäin. Myös säännöllisesti syntyvästä jätteestä on tehtävä perusmäärittely ennen ensimmäisen jäte-erän hyväksymistä kaatopaikalle.

Jäte on myös testattava perusmäärittelyssä edellytettyjen tietojen hankkimiseksi jätteen koostumuksesta ja liukoisuusominaisuuksista.