Keltakankaan jätekeskus ja vaakavastaanotto

Ekokaari 50
46860 Keltakangas

vaakavastaanotto 05 744 3440

Vastaanotto avoinna
ma-pe 7-18

Jätekeskuksen palvelut

Keltakankaan jätekeskuksessa vastaanotetaan suuret jätekuormat, joita ei voi viedä jäteasemille. Jätekeskukseen tulevat kuormat punnitaan vastaanotossa. Hinta perustuu kuorman painoon ja jätteen laatuun.

Jätekeskuksessa on mm. lajittelu- ja murskauslaitos, nestemäisten jätteiden vastaanotto sekä kaatopaikka.

Yrityksille jätehuollon palveluita alueella tarjoaa Kymenlaakson Jäte Oy:n tytäryhtiö Ekokaari Oy.

Jätekeskuksessa palvelee myös jäteasema, joka vastaanottaa kotitalouksien pienet jätemäärät.

 

Siirtoasiakirja aina mukana

Jätteen haltijan on laadittava siirtoasiakirja vaarallisesta jätteestä, sako- ja umpikaivojen lietteestä, hiekan ja rasvan erotuskaivojen lietteestä, rakennus- ja purkujätteestä sekä pilaantuneista maa-aineksista.

Kuljettajan on laadittava siirtoasiakirja, kun noudetaan jätettä kotitalouksista.

Siirtoasiakirjaan merkitään tiedot jätteestä, sen alkuperästä ja kuljettajasta.

Siirtoasiakirjan on oltava mukana jätteen siirron ajan. Siirron päättyessä asiakirja luovutetaan jätteen vastaanottajalle, joka vahvistaa jätteen vastaanoton.

Lataa siirtoasiakirja tästä

 

Kaatopaikkakelpoisuus

Kaikesta kaatopaikalle toimitettavasta jätteestä on tehtävä perusmäärittely. Määrittely on tehtävä jäte-erittäin. Myös säännöllisesti syntyvästä jätteestä on tehtävä perusmäärittely ennen ensimmäisen jäte-erän hyväksymistä kaatopaikalle.

Jäte on myös testattava perusmäärittelyssä edellytettyjen tietojen hankkimiseksi jätteen koostumuksesta ja liukoisuusominaisuuksista.