Mitä asiasi koskee?

Jäteastian tyhjennykset (Kotka, Kouvola, Iitti, Mäntyharju)
 • asiakkaaksi liittyminen tai asiakkuuden päättäminen
 • tyhjennysvälin muuttaminen
 • ylimääräisten tyhjennysten tilaus
 • tauon pyytäminen tyhjennyksiin
 • lisäsäkistä ilmoittaminen
 • laskutusosoitteen muutos
 • kompostointi-ilmoitus
 • muu palaute tai kysymys jätteenkuljetuksista
Ekomaksujen laskutus
 • laskutusosoitteen muutos
 • omistajanmuutoksesta ilmoittaminen
 • yhteydenottopyynnön jättäminen
Muovipakkausten keräys kiinteistöllä (Kotka, Kouvola, Iitti, Mäntyharju)
 • keräykseen liittyminen
 • tyhjennysvälin muuttaminen
 • ylimääräisten tyhjennysten tilaus
Muiden hyötyjätteiden keräys kiinteistöllä (Kotka, Kouvola, Iitti, Mäntyharju)
 • biojätteen, metallin, lasipakkausten, kartongin ja paperin keräykseen liittyminen
 • tyhjennysvälin muuttaminen
 • ylimääräisten tyhjennysten tilaus
Sako- ja umpikaivojen tyhjennykset (vain Mäntyharju)
 • tyhjennysten tilaukset
Yhteisessä käytössä oleva jäteastia (Kotka, Kouvola, Iitti, Mäntyharju)
 • uuden jätekimpan perustaminen (loppujäte, biojäte, muut hyötyjätteet, kompostori)
 • muutos tai tiedustelu olemassaolevaan kimppaan
Lajitteluneuvonta
 • lajittelukysymykset
 • jäteastiatarrojen tilaaminen
 • kysymykset ja palautteet jäteasemista ja ekopisteistä
Ympäristöhavainto
 • ilmoitus ympäristöhavainnosta
Anna palautetta
 • voit antaa palautetta toiminnastamme tai kysyä jätehuoltoon liittyvistä asioista