Jätepisteen mitoittaminen

Hyvin suunniteltu ja siisti jätepiste kannustaa jätteiden lajitteluun ja lisää asukkaiden viihtyvyyttä ja pihapiirin turvallisuutta. Jätepisteen suunnittelussa on huomioitava paitsi asukkaiden tarpeet myös jätehuolto- ja paloturvallisuusmääräykset ja kuntien määräykset.

Jätepisteen sopiva mitoitus riippuu kertyvästä jätemäärästä, lajiteltavien jätejakeiden määrästä ja jäteastioiden tyhjennysväleistä. Jätepiste on mitoitettava niin, että jokainen jäteastia voidaan ottaa tyhjennettäväksi siirtämättä muita astioita. Astioiden tarvitsema tila (esim. jätekatoksessa) voidaan laskea seuraavasti: laske yhteen jäteastioiden leveydet ja kerro saatu mitta 1,2:lla. Uutta jätepistettä rakentaessa on hyvä varata vähän tilaa myös mahdollisille tuleville muutoksille.

Jätehuoltomääräykset määrittävät, mille jätteille taloyhtiössä pitää olla jäteastiat. Loppujäte tulee kerätä kaikilla asuinkiinteistöillä. Biojäte tulee kerätä taajama-alueilla kaikissa rivi- ja kerrostaloissa (joissa on 3 asuntoa tai enemmän), sekä 1.5.2024 alkaen myös 1-2 asunnon kiinteistöillä Haminan, Kotkan ja Kouvolan keskustaajamissa. Lisäksi niissä taajamien taloyhtiöissä, joissa on 5 asuntoa tai enemmän, tulee olla omat astiat lasipakkauksille, kartongille, metallille ja muovipakkauksille.

Lataa A4-kokoinen opas taloyhtiöille (pdf, 2 sivua)

Jäteastioiden mitoittaminen

Eri jätelajeille sopivat erikokoiset astiat. Painavimmat jätelajit (biojäte, lasipakkaukset) on hyvä laittaa pienempiin jäteastioihin, jotta astiat eivät tule liian painaviksi. Kevyimpiä ja eniten tilaa vieviä ovat kartonki ja muovipakkausjäte, joten ne tarvitsevat isommat astiat. Kaikkien jäteastioiden tulee olla tarpeeksi tilavia, jotta jätteet mahtuvat niihin ja astioiden kannet saa laitettua kiinni.

Jätehuoltomääräysten vaatimukset jäteastioille

Jäteastioina voi käyttää käsin siirrettäviä, kannellisia, tartuntakahvoin ja pyörin varustettuja 140-700 litran jäteastioita, jotka soveltuvat koneelliseen kuormaukseen ja pesuun. Taloyhtiön jäteastiat tulee merkitä tarroilla, joissa kerrotaan kerättävä jätelaji.

Kymenlaakson Jäte Oy:n kuljetusasiakkaat voivat tilata tarvitsemansa jäteastiatarrat maksutta sähköisestä asiointipalvelustamme (lajitteluneuvonta-lomake).