Perusmaksut (entinen ekomaksu) – usein kysyttyä

Mikä on Kymenlaakson Jäte Oy:n laskuttama perusmaksu (entinen ekomaksu)?

Jätehuollon perusmaksu on jätelakiin perustuva asuntokohtainen vuosimaksu, jolla katetaan kotitalouksille asiointihetkellä maksuttomia jätehuoltopalveluja sekä jäteasemien ylläpitoa ja jätehuollon viranomaispalveluja. Perusmaksulla katettavia ja asiointihetkellä maksuttomia jätehuoltopalveluja ovat mm. kiertävät keräykset, vaarallisten jätteiden jätehuolto, lääkejätteiden apteekkikeräys, jätehuollon tiedotus ja neuvonta, poistotekstiilikeräys sekä Kymenlaakson Jätteen ylläpitämät ekopisteet.

Perusmaksulla ei kateta pihasta noudettavien jätteiden kuljetusta ja käsittelyä.

Kouvolan ja Iitin, Kotkan, Mäntyharjun, Lapinjärven, Virolahden, Miehikkälän, Pyhtään, Pertunmaan ja Haminan perusmaksu peritään jokaisesta vakituisesta asunnosta ja vapaa-ajan asunnosta kerran vuodessa.

Miten perusmaksun suuruus määräytyy?

Perusmaksu on porrastettu kahteen eri maksuluokkaan asunnon käytön ja käyttötarkoituksen mukaan. Loma-asunnoista perittävän perusmaksun maksuluokka riippuu loma-asunnon käytön ympärivuotisuudesta. Maksuluokkaan I kuuluvat vakituiset asunnot ja ympärivuotisessa käytössä olevat vapaa-ajan asunnot. Maksuluokkaan II kuuluvat ei-ympärivuotisessa käytössä olevat asunnot ja vapaa-ajan asunnot. Perusmaksuhinnaston löydät täältä.

Kenelle lasku lähetetään?

Perusmaksulasku lähetetään asunnon omistajalle. Taloyhtiöissä olevien asuntojen perusmaksulaskut lähetetään taloyhtiölle.

Jos kyse on pientalosta (1-2 asuntoa), maksu voidaan laskuttaa myös asunnon haltijalta tai muulta henkilöltä, kun maksajan tiedot ilmoitetaan Kymenlaakson Jätteelle.

Saako kerros- tai rivitalossa asuva perusmaksulaskun?

Ei saa. Taloyhtiöissä olevien asuntojen perusmaksut lähetetään suoraan taloyhtiöille eli käytännössä isännöitsijälle. Taloyhtiöt ratkaisevat itse, sisältyvätkö perusmaksut esimerkiksi yhtiövastikkeeseen. Tarkempaa tietoa tästä saa omalta isännöitsijältä.

Kesämökillämme ei käy nykyisin kukaan. Pitääkö perusmaksu silti maksaa?

Perusmaksu maksetaan kaikista asuinkäytössä olevista asunnoista. Jos vapaa-ajan asunto on käyttökunnossa, maksetaan siitä perusmaksu. Jos rakennus on käyttö- tai asumiskelvoton, voi kiinteistön omistaja hakea Kymen jätelautakunnalta kohtuullistamista perusmaksuun.

Kesämökkimme on samassa kunnassa kuin vakituinen asuntomme. Pitääkö molemmista maksaa perusmaksua?

Kyllä täytyy. Perusmaksua maksetaan kaikista asuinkäytössä olevista asunnoista. Se, millä paikkakunnalla vakituinen asunto on, ei voi vaikuttaa vapaa-ajan asunnon perusmaksun maksuvelvollisuuteen.

Kyse on kansalaisten yhdenvertaisuudesta. Tämä yhdenvertaisuus ei toteudu, jos maksu jätetään perimättä sillä perusteella, että mökki ja vakituinen asunto ovat samassa kunnassa. Asiasta on annettu Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu (KHO 26.8.2002 T 1956).

Perusmaksulasku oli tullut väärään osoitteeseen. Mitä pitää tehdä?

Ota yhteyttä laskutukseemme. Voit tehdä ilmoituksen täyttämällä sähköisen lomakkeen tai soittamalla laskuttajalle (yhteystiedot löydät puhelinluettelosta). Emme saa automaattisesti tietoja osoitteenmuutoksista, vaan asukkaan tulee ilmoittaa näistä meille itse.

Taloutemme henkilömäärä on muuttunut. Pitääkö minun ilmoittaa muutoksesta?

Ei tarvitse. Perusmaksun määrä ei perustu talouden henkilömäärään.

En ole vielä saanut tämän vuoden perusmaksulaskua. Voinko maksaa maksun edellisen laskun tiedoilla?

Et valitettavasti voi. Perusmaksujen summa voi vaihtua ja myös muut tiedot laskussa voivat muuttua. Varminta on odottaa uuden laskun saapumista.

Taloyhtiössä on asuntojen lisäksi liikehuoneistoja. Peritäänkö niistä perusmaksu?

Jätetaksan mukaisesti perusmaksua peritään vain asuinkäytössä olevista huoneistoista. Liikehuoneistosta maksua ei siis peritä. Perusmaksua ei peritä myöskään vanhainkodeista, vanhusten palvelukeskuksista ja palvelutaloista, hoivakodeista, ryhmäkodeista eikä erityisryhmien asumisyksiköistä sekä opiskelijataloista ja asuntoloista.

Takaisin sivun alkuun