Ekomaksut – usein kysyttyä

 

Mikä on Kymenlaakson Jäte Oy:n laskuttama ekomaksu?

Ekomaksu on jätelaissa mainittu jätehuollon perusmaksu. Sillä katetaan ne palvelut, joista ei peritä maksua palvelua käytettäessä. Näitä ovat muun muassa ekopisteet, vaarallisten jätteiden maksuton vastaanotto, jäteneuvonta ja -tiedotus sekä erilaiset keräykset ja tempaukset. Ekomaksulla ei kateta pihasta noudettavien jätteiden kuljetusta ja käsittelyä.

Kouvolan ja Iitin, Mäntyharjun, Lapinjärven, Virolahden, Miehikkälän, Pyhtään ja Haminan ekomaksu peritään jokaisesta vakituisesta asunnosta ja vapaa-ajan asunnosta kerran vuodessa.

Kenelle lasku lähetetään?

Ekomaksulasku lähetetään asunnon omistajalle. Taloyhtiöissä olevien asuntojen ekomaksulaskut lähetetään taloyhtiölle.

Jos kyse on pientalosta (1-2 asuntoa), maksu voidaan laskuttaa myös asunnon haltijalta tai muulta henkilöltä, kun maksajan tiedot ilmoitetaan Kymenlaakson Jätteelle.

Saako kerros- tai rivitalossa asuva ekomaksulaskun?

Ei saa. Taloyhtiöissä olevien asuntojen ekomaksut lähetetään suoraan taloyhtiöille eli käytännössä isännöitsijälle. Taloyhtiöt ratkaisevat itse, sisältyvätkö ekomaksut esimerkiksi yhtiövastikkeeseen. Tarkempaa tietoa tästä saa omalta isännöitsijältä.

Kesämökillämme ei käy nykyisin kukaan. Pitääkö ekomaksu silti maksaa?

Ekomaksu maksetaan kaikista asuinkäytössä olevista asunnoista. Jos vapaa-ajan asunto on käyttökunnossa, maksetaan siitä ekomaksu. Jos rakennus on käyttö- tai asumiskelvoton, voi kiinteistön omistaja hakea Kymen jätelautakunnalta kohtuullistamista ekomaksuun.

Kesämökkimme on samassa kunnassa kuin vakituinen asuntomme. Pitääkö molemmista maksaa ekomaksua?

Kyllä täytyy. Ekomaksua maksetaan kaikista asuinkäytössä olevista asunnoista. Se, millä paikkakunnalla vakituinen asunto on, ei voi vaikuttaa vapaa-ajan asunnon ekomaksun maksuvelvollisuuteen.

Kyse on kansalaisten yhdenvertaisuudesta. Tämä yhdenvertaisuus ei toteudu, jos maksu jätetään perimättä sillä perusteella, että mökki ja vakituinen asunto ovat samassa kunnassa. Asiasta on annettu Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu (KHO 26.8.2002 T 1956).

Ekomaksulasku oli tullut väärään osoitteeseen. Mitä pitää tehdä?

Ota yhteyttä laskutukseemme. Voit tehdä ilmoituksen täyttämällä sähköisen lomakkeen tai soittamalla laskuttajalle, 05 744 3445. Emme saa automaattisesti tietoja osoitteenmuutoksista, vaan asukkaan tulee ilmoittaa näistä meille itse.

Taloutemme henkilömäärä on muuttunut. Pitääkö minun ilmoittaa muutoksesta?

Ei tarvitse. Ekomaksun määrä ei perustu talouden henkilömäärään. Myös Kouvolassa ja Iitissä ekomaksu on vuoden 2017 alusta alkaen perustunut asunnon käyttötarkoitukseen.

En ole vielä saanut tämän vuoden ekomaksulaskua. Voinko maksaa maksun edellisen laskun tiedoilla?

Et valitettavasti voi. Ekomaksujen summa voi vaihtua ja myös muut tiedot laskussa voivat muuttua. Varminta on odottaa uuden laskun saapumista.

Taloyhtiössä on alle 10 asuntoa. Mitä ekomaksua asunnoista maksetaan?

Iitin, Kouvolan, Lapinjärven, Mäntyharjun ja Pyhtään ekomaksuissa on oma maksuluokka asunnoille, jotka ovat taloyhtiössä, jossa on vähintään 10 asuntoa tai jossa on järjestetty hyötyjätteiden erilliskeräys.

Jos taloyhtiössä on alle 10 asuntoa, mutta loppujätteen ja biojätteen lisäksi taloyhtiössä on jäteastiat kartongille, metallille ja lasipakkauksille sekä paperille (sen mukaan, mitä jätelain tuottajavastuusäädöksessä sanotaan), maksetaan asunnoista tuota mainittua ”taloyhtiön” ekomaksua.

Jos asuntoja on alle 10 eikä taloyhtiössä ole erilliskeräystä paperille, kartongille, metallille ja lasipakkauksille, on ekomaksu sama kuin omakotitaloilla eli vakituisen asunnon ekomaksu.

Taloyhtiössämme ei ole omia astioita lasille, metallille tai kartongille, mutta lajittelemme niitä silti. Voimmeko saada pienemmän ekomaksun?

Pienemmän ekomaksun (asunto taloyhtiössä, jossa on järjestetty hyötyjätteiden keräys) saa vain, jos taloyhtiöllä on omat, erilliset keräysastiat hyötyjätteille ja näille astioille on tilattu tyhjennykset. Tällaisen taloyhtiön asukkailla on vain vähän tarvetta ekopisteiden käytölle, kun keräysastiat ovat omassa pihassa.

Jos taloyhtiön jätekatoksessa ei ole erillisiä astioita hyötyjätteille (lasi, metalli, kartonki ja paperi), käyttävät asukkaat silloin ekopisteitä.

Ekopisteet on yksi niistä palveluista, joihin ekomaksua käytetään. Hyötyjätteiden keräyksen järjestäneet taloyhtiöt saavat pienemmän ekomaksun, koska näiden talojen asukkaat käyttävät ekomaksuilla katettavia palveluita muita vähemmän.

Taloyhtiössä on asuntojen lisäksi liikehuoneistoja. Peritäänkö niistä ekomaksu?

Jätetaksen mukaisesti ekomaksua peritään vain asuinkäytössä olevista huoneistoista. Liikehuoneistosta maksua ei siis peritä.

Takaisin sivun alkuun