Tarjoamme kouluille maksuttomia jäteaiheisia ympäristökasvatustunteja. Tavoitteena on saada alueemme lapset ja nuoret toimimaan vastuullisesti jäteasioissa.

Kouluvierailujen ja oppituntien kesto on 1-2 oppituntia. Sisältöjä voidaan soveltaa oppiaineen ja opettajan toiveiden mukaan. Opettaja on läsnä tuntien aikana.

Neuvontakäynnit tekee pääasiassa ympäristökouluttaja Laura Sartamo.

Ota yhteyttä

ympäristökouluttaja Laura Sartamo

laura.sartamo(at)kymenlaaksonjate.fi

p. 044 788 7940

Esimerkkejä oppituntien sisällöistä

Toiminnallinen lajitteluneuvonta

Jätteiden lajittelua käytännön esimerkein

Jätteen elämä

Tuotteen elinkaari ja materiaalin kierrätys

Kuluttajana kestävästi

Pohditaan yhdessä kuluttamisen taustoja ja seurauksia.

Toiminnallinen tunti ulkona

Jätteisiin ja jätteen vähentämiseen liittyvä oppitunti ulkona.

Materiaaleja etäopetukseen

Tänne kokoamme materiaaleja liittyen jätteisiin, kestävään kuluttamiseen ja kierrättämiseen. Näitä voit vapaasti käyttää esimerkiksi etäopetuksessa. Tehtävät sopivat myös vaikkapa ennakko- tai seurantatehtäviksi jäteneuvontatunteihin liittyen.

Lue lisää

KYY - Kymenlaakson ympäristökasvatusverkosto

KYY-verkosto kokoaa yhteen erilaisia ympäristökasvatuksen sekä lasten ja nuorten parissa toimivia tahoja. Tavoitteena on lisätä ja kehittää ympäristökasvatusta yhteistyöllä.

Lue lisää ja tule mukaan

Roskapolku koululaisille Keltakankaalla

5.-6.-luokkalaisille suunnattu Roskapolku on Keltakankaalla sijaitseva tehtävärata, jossa opitaan kierrätyksestä luonnossa liikkumalla.

Lue lisää

Materiaalipankki

Ympäristökouluttajan kokoamia videoita ja linkkejä eri lähteisiin hyödynnettäväksi kestävyyden teemojen opetuksessa

Lue lisää