Tarjoamme kouluille maksuttomia jäteaiheisia ympäristökasvatustunteja. Tavoitteena on saada alueemme lapset ja nuoret toimimaan vastuullisesti jäteasioissa.

Kouluvierailujen ja oppituntien kesto on 1-2 oppituntia. Sisältöjä voidaan soveltaa oppiaineen ja opettajan toiveiden mukaan. Opettaja on läsnä tuntien aikana.

Neuvontakäynnit tekee pääasiassa ympäristökouluttaja Linda Joronen

Ota yhteyttä

ympäristökouluttaja Linda Joronen

linda.joronen(at)kymenlaaksonjate.fi

p. 044 788 7940

Esimerkkejä oppituntien sisällöistä

Toiminnallinen lajitteluneuvonta

Jätteiden lajittelua käytännön esimerkein

Jätteen elämä

Tuotteen elinkaari ja materiaalin kierrätys

Kuluttajana kestävästi

Pohditaan yhdessä kuluttamisen taustoja ja seurauksia.

Toiminnallinen tunti ulkona

Jätteisiin ja jätteen vähentämiseen liittyvä oppitunti ulkona.

Materiaaleja etäopetukseen

Tänne kokoamme materiaaleja liittyen jätteisiin, kestävään kuluttamiseen ja kierrättämiseen. Näitä voit vapaasti käyttää esimerkiksi etäopetuksessa. Tehtävät sopivat myös vaikkapa ennakko- tai seurantatehtäviksi jäteneuvontatunteihin liittyen. Täältä uusi peli Materiaalitulvan sankarit!

Lue lisää

KYY - Kymenlaakson ympäristökasvatusverkosto

KYY-verkosto kokoaa yhteen erilaisia ympäristökasvatuksen sekä lasten ja nuorten parissa toimivia tahoja. Tavoitteena on lisätä ja kehittää ympäristökasvatusta yhteistyöllä.

Lue lisää ja tule mukaan

Roskapolku koululaisille Keltakankaalla

Roskapolku on Keltakankaalla sijaitseva tehtävärata, jossa opitaan kierrätyksestä luonnossa liikkumalla.

Lue lisää

Materiaalipankki

Ympäristökouluttajan kokoamia videoita ja linkkejä eri lähteisiin hyödynnettäväksi kestävyyden teemojen opetuksessa.

Lue lisää

Varhaiskasvatuksen ympäristökasvatus

Vierailemme myös varhaiskasvatuksen parissa jäteteematuntien merkeissä.

Lue lisää

Circula kiertotalouspeli lukioihin ja ammatilliseen opetukseen

Lainaa ryhmäsi käyttöön Circula® Kiertotalous- ja yrittäjyyspeli

Lue lisää