Tarjoamme oppilaitoksille sekä asukastilaisuuksiin, taloyhtiöihin ja yhdistyksiin maksutonta ympäristökoulutusta ja -neuvontaa. Tavoitteena on saada alueemme asukkaat toimimaan vastuullisesti ympäristöasioissa. Koulutuksen ja neuvonnan lisäksi ryhmillä on mahdollisuus vierailla jätehuollon toimipisteissämme.

Tuntien sisältö sovitaan tunnin tilaajan tarpeiden mukaiseksi. Vierailujen ja oppituntien kesto on 1-2 tuntia. Koulutuksia järjestetään myös etäyhteyksin.

Kouluvierailuissa opettaja on läsnä tuntien aikana.

Neuvontakäynnit tekee pääasiassa neuvonta-asiantuntija Laura Sartamo.

Ota yhteyttä

Neuvonta-asiantuntija Laura Sartamo

laura.sartamo(at)kymenlaaksonjate.fi

p. 044 788 7940

Esimerkkejä tuntien sisällöstä

Toiminnallinen lajittelu- ja kierrätysneuvonta

Jätteiden lajittelua käytännön esimerkein

Materiaalien elämä

Tuotteiden elinkaari ja kierrätysmateriaalien uudelleenkäyttö

Kuluttajana kestävästi

Pohditaan yhdessä kulutustottumuksien taustoja ja seurauksia sekä ennakoivaa kuluttamista ja kierrätyksen tarpeen vähentämistä

Toiminnallinen tunti ulkona

Ympäristökasvatustunteja voidaan järjestää myös ulkona

Materiaaleja etäopetukseen

Tänne kokoamme materiaaleja liittyen jätteisiin, kestävään kuluttamiseen ja kierrättämiseen. Näitä voit vapaasti käyttää esimerkiksi etäopetuksessa. Tehtävät sopivat myös vaikkapa ennakko- tai seurantatehtäviksi jäteneuvontatunteihin liittyen. Täältä uusi peli Materiaalitulvan sankarit!

Lue lisää

KYY – Kymenlaakson ympäristökasvatusverkosto

KYY-verkosto kokoaa yhteen erilaisia ympäristökasvatuksen sekä lasten ja nuorten parissa toimivia tahoja. Tavoitteena on lisätä ja kehittää ympäristökasvatusta yhteistyöllä.

Lue lisää ja tule mukaan

Roskapolku koululaisille Keltakankaalla

Roskapolku on Keltakankaalla sijaitseva tehtävärata, jossa opitaan kierrätyksestä luonnossa liikkumalla.

Lue lisää

Materiaalipankki

Ympäristökouluttajan kokoamia videoita ja linkkejä eri lähteisiin hyödynnettäväksi kestävyyden teemojen opetuksessa.

Lue lisää

Varhaiskasvatuksen ympäristökasvatus

Vierailemme myös varhaiskasvatuksen parissa jäteteematuntien merkeissä.

Lue lisää

Circula kiertotalouspeli lukioihin ja ammatilliseen opetukseen

Lainaa ryhmäsi käyttöön Circula® Kiertotalous- ja yrittäjyyspeli

Lue lisää