Uudistuneen jätelain myötä biojätteiden lajitteluvelvoite laajenee koskemaan omakoti- ja paritaloja Kotkan, Haminan ja Kouvolan suurimmissa taajamissa 1.5.2024. Velvoitteen voi hoitaa liittymällä Kymenlaakson Jätteen järjestämään biojätekeräykseen tai kompostoimalla biojätteet itse.

Päivitämme tälle sivulle syksyn 2023 aikana tarkempia tietoja pientalojen biokeräysvelvoitteesta ja vaihtoehdoista sen hoitamiseksi. Katso biokeräyksen valmisteluaikataulu.

Katso kartalta, koskeeko sinua!

Voit tarkistaa oheisesta kartasta, koskeeko biojätteiden lajitteluvelvoite sinun kiinteistöäsi. Karttaa voi zoomata katu- ja tietasolle. Punaisella alueella sijaitsevien omakoti- ja paritalojen tulee liittyä Kymenlaakson Jätteen biojätekeräykseen tai kompostoida biojätteensä itse 1.5.2024 alkaen.

Avaa kartta uuteen selainikkunaan tästä.

Vaihtoehdot biojätteen lajitteluun – löydä sopivin!

Jos tuleva lajitteluvelvoite koskee sinun kiinteistöäsi etkä vielä lajittele biojätettä erikseen, on sinulla vielä hyvin aikaa miettiä ja valita sinulle sopivin vaihtoehto velvoitteen täyttämiseksi. Vaihtoehtoja ovat liittyminen Kymenlaakson Jätteen biojätekeräykseen tai biojätteiden kompostointi – yksin tai yhdessä naapureiden kanssa.

4 vaihtoehtoa lajitteluvelvoitteen hoitamiseen:
1. Kiinteistökohtainen biojäteastia

Miten toimii?

Kiinteistö liittyy Kymenlaakson Jätteen järjestämään biojätteen erilliskeräykseen. Biojätteet lajitellaan kiinteistön omassa käytössä olevaan biojäteastiaan, jonka jäteauto tyhjentää ja kuljettaa jatkokäsittelyyn.

Aloitamme pientalojen lakisääteisen biokeräyksen toukokuussa 2024. Tarkemmat ohjeet ja lomakkeet keräykseen liittymistä varten lisätään tälle sivulle marras-joulukuussa 2023.

Millainen biojäteastia ja mistä?

Valmistelemme pientaloille uutta biokeräyspalvelua, joka tulee sisältämään uudenlaisen, tuulettuvan biojäteastian. Tuulettuva biojäteastia mahdollistaa teknisten ominaisuuksiensa ansiosta tavallista biojäteastiaa pidemmän tyhjennysvälin ja siten vuositasolla edullisemmat tyhjennysmaksut. Tuulettuvat biojäteastiat toimitetaan palvelun valinneille ennen 1.5.2024 alkavia jätteenkuljetuksia.

Vaihtoehtoisesti kiinteistön haltija voi hankkia itse tavallisen biojäteastian, joka täyttää jätehuoltomääräysten (20 §) kriteerit.

Astian valinnalla ei ole vielä kiire, joten suosittelemme odottamaan palvelun yksityiskohtien mm. taksojen valmistumista marras-joulukuussa.

Astiavaihtoehdot vertailussa:

Astiatyyppi Tuulettuva biojäteastia Tavallinen biojäteastia
Koko litroissa 140 l: sopii useimmille kotitalouksille ja pienille jätekimpoille. 140 l: sopiva koko useimmille kotitalouksille ja pienille jätekimpoille.

240 l: sopiva koko, jos biojätettä syntyy paljon ja/tai kyseessä on iso jätekimppa.

Mistä saa? Kymenlaakson Jätteen biokeräykseen liityttäessä, valitsemalla tuulettuvan biojäteastian sisältävän keräyspalvelun. Rautakaupoista, suuremmista marketeista ja yksityisiltä jätteenkuljetusyrityksiltä.
Pisin mahdollinen tyhjennysväli 4 viikkoa ympäri vuoden. 2 viikkoa kesäkaudella (vk 18–40) ja

4 viikkoa talvikaudella (vk 41–17)

Huomioitavaa Biojäte pakattava paperipussiin tai sanomalehdestä taiteltuun pussiin.

Palvelun tarkemmat tiedot (mm. hinta ja tilaaminen) julkaistaan marras-joulukuussa 2023.

Varmistathan, että astia on jätehuoltomääräysten mukainen.

 

Kiinteistön haltijan tulee järjestää biojäteastialle keräykseen soveltuva paikka sekä huolehtia astian ja keräyspaikan kunnossapidosta jätehuoltomääräysten (24 § ja 25 §) mukaisesti.

Kenelle kiinteistökohtainen biojäteastia sopii?

 • helppoutta arvostavalle/tarvitsevalle
 • jos kompostoinnista syntyneelle mullalle ei ole käyttöä oman pihan puutarhatöissä

Paljonko maksaa?

Biojäteastian tyhjennyksistä maksetaan tyhjennysmaksut. Toukokuussa 2024 alkavan biokeräyksen taksat valmistellaan syksyn 2023 aikana. Kymen jätelautakunta päättää taksoista marraskuussa. Tyhjennyshinnat ja esimerkkilaskelmat biokeräyksen vuosikustannuksista lisätään tälle sivulle heti, kun taksat on päätetty.

Biojätteen erilliskeräys mahdollistaa loppujäteastian tyhjennysvälin pidentämisen, jolloin loppujäteastian tyhjennyksistä tulee vähemmän kuluja.

Tällä hetkellä voimassa olevat tyhjennysmaksut löydät hinnastostamme.

2. Naapureiden yhteinen biojäteastia

Miten toimii?

Lähinaapureina (samalla kadulla tai samassa korttelissa) sijaitsevat kiinteistöt sopivat yhteisen biojäteastian käytöstä eli biokimpasta. Naapurit nimittävät keskuudestaan yhdyshenkilön, joka ilmoittaa kimpan tiedot Kymenlaakson Jätteen järjestämään biojätteen erilliskeräykseen ja toimii kimpan vastuuhenkilönä.

Aloitamme pientalojen lakisääteisen biokeräyksen toukokuussa 2024. Ohjeet ja lomakkeet keräykseen liittymistä varten lisätään tälle sivulle marras-joulukuussa 2023.

Millainen biojäteastia ja mistä?

Valmistelemme pientaloille uutta biokeräyspalvelua, joka tulee sisältämään uudenlaisen, tuulettuvan biojäteastian. Tuulettuva biojäteastia mahdollistaa teknisten ominaisuuksiensa ansiosta tavallista biojäteastiaa pidemmän tyhjennysvälin ja siten vuositasolla edullisemmat tyhjennysmaksut.

Tuulettuva biojäteastia sopii myös kimppa-astiaksi. Vaihtoehtoisesti kimppalaiset voivat itse hankkia yhteisastiaksi tavallisen biojäteastian, joka täyttää jätehuoltomääräysten (20 §) kriteerit.

Astian valinnalla ei ole kuitenkaan vielä kiire, joten suosittelemme odottamaan palvelun yksityiskohtien mm. taksojen valmistumista marras-joulukuussa.

Astiavaihtoehdot vertailussa:

Astiatyyppi Tuulettuva biojäteastia Tavallinen biojäteastia
Koko litroissa 140 l: sopii useimmille kotitalouksille ja pienille jätekimpoille. 140 l: sopiva koko useimmille kotitalouksille ja pienille jätekimpoille.

240 l: sopiva koko, jos biojätettä syntyy paljon ja/tai kyseessä on iso jätekimppa.

Mistä saa? Kymenlaakson Jätteen biokeräykseen liityttäessä, valitsemalla tuulettuvan biojäteastian sisältävän keräyspalvelun. Rautakaupoista, suuremmista marketeista ja yksityisiltä jätteenkuljetusyrityksiltä
Pisin mahdollinen tyhjennysväli 4 viikkoa ympäri vuoden. 2 viikkoa kesäkaudella (vk 18–40) ja

4 viikkoa talvikaudella (vk 41–17)

Huomioitavaa Biojäte pakattava paperipussiin tai sanomalehdestä taiteltuun pussiin.

Palvelun tarkemmat tiedot (mm. hinta, tilaaminen) julkaistaan marras-joulukuussa 2023.

Varmistathan, että astia on jätehuoltomääräysten mukainen.

 

Yhteisen biojäteastian koko on mitoitettava niin, että neljän viikon aikana jokaisella kimppaan kuuluvalla kotitaloudella on käytettävissään:

 • 20 litraa, jos kyse on vakituisesta asumisesta
 • 10 litraa, jos kyse on vapaa-ajan asumisesta

Kimpan jäsenten tulee järjestää biojäteastialle keräykseen soveltuva paikka sekä huolehtia astian ja keräyspaikan kunnossapidosta jätehuoltomääräysten (24 § ja 25 §) mukaisesti. Kimpan vastuuhenkilön tehtäviin kuuluvat:

 • kimpan osakkaiden yhteystietojen ilmoittaminen ja ylläpito
 • kimppa-astian koon, sijainnin ja tyhjennysvälin ilmoittaminen (myös mahdolliset muutokset)
 • laskutustietojen ilmoittaminen (lasku kimpan vastuuhenkilölle tai laskun jakaminen kimppalaisille vastuuhenkilön ilmoituksen mukaisesti)

Kenelle yhteinen biojäteastia sopii?

 • säästöä jätekustannuksiin hakeville
 • jos biojätettä syntyy vain vähän ja/tai tilaa on käytössä rajallisesti
 • jos yhteistyö naapureiden kanssa sujuu

Paljonko maksaa?

Yhteisen biojäteastian tyhjennyksistä maksetaan tyhjennysmaksut. Toukokuussa 2024 alkavan biokeräyksen taksat valmistellaan syksyn 2023 aikana. Kymen jätelautakunta päättää taksoista marraskuussa. Tyhjennyshinnat ja esimerkkilaskelmat biokeräyksen vuosikustannuksista lisätään tälle sivulle heti, kun taksat on päätetty.

Biokimppa mahdollistaa loppujäteastian tyhjennysvälin pidentämisen kaikille kimpan jäsenille, jolloin loppujäteastian tyhjennyksistä tulee vähemmän kuluja.

Tällä hetkellä voimassa olevat tyhjennysmaksut löydät hinnastostamme.

3. Kiinteistökohtainen kompostori

Miten toimii?

Kiinteistön haltija hankkii pihalleen elintarvikejätteen kompostointiin soveltuvan kompostorin ja tekee kompostoinnin aloittamisesta kirjallisen ilmoituksen Kymen jätelautakunnalle. Biojätteet lajitellaan kompostoriin, jossa niistä muodostuu multaa hyödynnettäväksi oman pihan puutarhatöissä.

Lisätietoja kompostoinnista ja vinkkejä kompostoinnin aloittamiseen löydät täältä.

Millainen kompostori ja mistä?

Elintarvikejätteen kompostorin tulee täyttää jätehuoltomääräysten (17 §) vaatimukset:

 • suljettu, tukevarakenteinen ja hyvin ilmastoitu
 • haittaeläimiltä suojattu (kompostorissa ei saa olla yli 7 mm:n rakoja)
 • tilavuutta vähintään 30 litraa/asukas
 • lämpöeristetty tai niin tilava, että kaikki kiinteistöllä syntyvät biojätteet mahtuvat kompostoriin myös talvella vaikka kompostori jäätyisi
 • ei saa sijoittaa ilman naapurin suostumusta 5 metriä lähemmäs tontin rajaa

Kompostori pitää hankkia itse. Kompostoreita myyvät muun muassa rautakaupat, suuremmat marketit ja verkkokaupat. Kompostoreita ei saa Kymenlaakson Jätteeltä.

Jätelain mukaan kompostoinnista pitää ilmoittaa kirjallisesti kunnan jätehuoltoviranomaiselle eli Kymen jätelautakunnalle. Kompostointi-ilmoituksen voi tehdä sähköisellä tai tulostettavalla lomakkeella, jotka löytyvät Kymen jätelautakunnan sivuilta: www.kymenjatelautakunta.fi/asiointi.

Kenelle sopii?

 • säästöä jätekustannuksiin pitkällä aikavälillä hakeville
 • jos kompostoinnista syntyvälle mullalle on käyttöä omassa pihassa tai puutarhassa

Paljonko maksaa?

Markkinoilla on myynnissä monen hintaisia kompostoreja. Hinta vaikuttaa mm. toiminnallisuuteen ja lämpöeristyksen laatuun.

Kompostorin hankinta voi tuntua alkuun kalliilta investoinnilta. Toisaalta kompostointi vähentää jätehuollon vuosikustannuksia.

Biojätteet kompostoivan kiinteistön ei tarvitse maksaa biojäteastian tyhjennysmaksuja. Kompostointi mahdollistaa myös loppujäteastian tyhjennysvälin pidentämisen ja siten vähemmän tyhjennyskuluja.

4. Naapureiden yhteinen kompostori

Miten toimii?

Lähinaapureina (samalla kadulla tai samassa korttelissa) sijaitsevat kiinteistöt sopivat yhteisen kompostorin käytöstä. Kompostikimpan vastuuhenkilöksi tulee kompostoinnista huolehtiva henkilö. Vastuuhenkilö ilmoittaa kimpan tiedot kirjallisesti Kymen jätelautakunnalle. Biojätteet lajitellaan kimppakompostoriin, jossa niistä muodostuu multaa hyödynnettäväksi pihan puutarhatöissä.

Lisätietoja kompostoinnista ja vinkkejä kompostoinnin aloittamiseen löydät täältä.

Millainen kompostori ja mistä?

Elintarvikejätteen kompostorin tulee täyttää jätehuoltomääräysten (17 §) vaatimukset:

 • suljettu, tukevarakenteinen ja hyvin ilmastoitu
 • haittaeläimiltä suojattu (kompostorissa ei saa olla yli 7 mm:n rakoja)
 • tilavuutta vähintään 30 litraa/asukas
 • lämpöeristetty tai niin tilava, että kaikki kiinteistöllä syntyvät biojätteet mahtuvat kompostoriin myös talvella vaikka kompostori jäätyisi
 • ei saa sijoittaa ilman naapurin suostumusta 5 metriä lähemmäs tontin rajaa

Naapurit sopivat keskenään kimppakompostorin hankinnasta. Kompostoreita myyvät muun muassa rautakaupat, suuremmat marketit ja verkkokaupat. Kompostoreita ei saa Kymenlaakson Jätteeltä.

Jätelain mukaan kompostoinnista pitää ilmoittaa kirjallisesti kunnan jätehuoltoviranomaiselle eli Kymen jätelautakunnalle. Kompostikimpasta ilmoituksen tekee jätteenkäsittelystä vastaava henkilö eli kompostoinnista huolehtiva henkilö. Kompostointi-ilmoituksen voi tehdä sähköisellä tai tulostettavalla lomakkeella, jotka löytyvät Kymen jätelautakunnan sivuilta: www.kymenjatelautakunta.fi/asiointi.

Kenelle sopii?

 • säästöä jätekustannuksiin (pitkällä aikavälillä) hakeville
 • jos biojätettä syntyy vain vähän, mutta mullalle olisi käyttöä puutarhassa
 • jos yhteistyö naapureiden kanssa sujuu

Paljonko maksaa?

Markkinoilla on myynnissä monen hintaisia kompostoreja. Hinta voi vaikuttaa mm. toiminnallisuuteen ja lämpöeristyksen laatuun.

Kompostorin hankinta voi tuntua alkuun kalliilta investoinnilta, vaikka kulut jakautuisivatkin useamman kiinteistön kesken. Toisaalta kompostointi vähentää jätehuollon vuosikustannuksia.

Kimppakompostoria käyttävien ei tarvitse maksaa biojäteastian tyhjennysmaksuja. Kimppakompostori mahdollistaa myös loppujäteastian tyhjennysvälin pidentämisen kaikille kimpan jäsenille, jolloin loppujäteastian tyhjennyksistä tulee vähemmän kuluja.

Pientalojen biokeräyksen valmisteluaikataulu

 • Syksyn 2023 aikana kilpailutamme ja tilaamme biojäteastiat omakoti- ja paritalojen keräystä varten ja valmistelemme biojätekeräyksen taksat.
 • Kymen jätelautakunta päättää taksat kokouksessaan 23.11.2023.
 • Lähetämme kirjeet keräysvelvoitteen piiriin kuuluville kotitalouksille marras-joulukuussa 2023.
 • Tiedotamme biokeräyksestä joka kotiin julkisena tiedotteena jaettavassa Roskaviesti-lehdessä marras-joulukuussa 2023.
 • Järjestämme neuvontatilaisuuksia kompostointivaihtoehdosta syys-marraskuun aikana ja biokeräysvaihtoehdosta marras-tammikuun aikana. Tiedotamme tilaisuuksista erikseen.

Mitä on biojäte?

Biojätteeseen lajitellaan maatuvat elintarvikejätteet, kuten kasvisten ja hedelmien kuoret, perkuujätteeet ja ruuantähteet.

Katso biojätteen lajitteluohje


Lajittelu laajenee vuonna 2026 pienempiin taajamiin

Asukkaiden yhdenvertaisen kohtelun varmistamiseksi ja jätteen kierrätyksen lisäämiseksi biojätteen lajitteluvelvoite laajenee koskemaan myös pienempien taajamien omakoti- ja paritaloja 1.5.2026.

Lajitteluvelvoitteen piiriin 1.5.2026 mukaan tulevat taajamat:

 • Elimäen kirkonkylä
 • Halla-Tiutinen
 • Inkeroinen
 • Jaalan kirkonkylä
 • Kausala
 • Klamila
 • Koria
 • Kuortti
 • Lapinjärven kirkonkylä
 • Miehikkälän kirkonkylä
 • Myllykoski
 • Mäntyharjun asemanseutu
 • Neuvoton
 • Pertunmaan kirkonkylä
 • Pyhtään kirkonkylä
 • Siltakylä
 • Utti
 • Valkeala
 • Vilniemi
 • Virojoki

Sähköinen kartta vuoden 2026 biokeräysalueesta tullaan julkaisemaan myöhemmin.

Lajitteluvelvoitteen ulkopuolelle jäävät jatkossakin kaikista pienimmät taajamat, joissa olisi alle 10 keräysvelvollista kohdetta, sekä haja-asutusalue.