Ekopisteverkosto koostuu kahdesta osasta: Kymenlaakson Jäte Oy:n ylläpitämistä ekopisteistä ja valtakunnalliseen verkostoon kuuluvista RINKI-ekopisteistä. Muutosten jälkeen eli ensi vuonna Kymenlaakson Jätteen alueella ekopisteverkosto sisältää yhteensä 113 ekopistettä.

Kymenlaakson Jäte lisää muovipakkaus- ja kartonkiastioita useille ekopisteilleen – ja lakkauttaa osan vanhoista pisteistä.

Kymenlaakson Jäte Oy:n ylläpitämät ekopisteet kustannetaan asukkaiden maksamilla perusmaksuilla. Tänä vuonna perusmaksut yhtenäistyvät, jolloin asukkaat kaikissa kunnissa maksavat saman taksan mukaisen perusmaksun. Samalla yhdenmukaistetaan myös palveluja. Perusmaksujen tuotosta noin 7-8 % on käytetty ekopisteisiin. Tästä rahasta halutaan saada paras mahdollinen hyöty asukkaille.

Lisätään 20 muovipakkausten ja 21 kartongin keräyspistettä

Asukkaat kaikissa kunnissa ovat toivoneet lisää muovipakkausten keräystä. Asukkaita on kuultu, ja tämän vuoden aikana muovipakkausten keräysastioita lisätään 20:lle Kymenlaakson Jätteen ekopisteelle. Muovipakkausastioiden lisäämisen jälkeen Kymenlaakson Jätteen ylläpitämistä ekopisteistä 20 on jatkossa niin sanottuja ”täyden palvelun pisteitä”.

Lisäksi kartonkiastiat tuodaan 21 sellaiselle ekopisteelle, joissa kartonginkeräystä ei ole ollut. Näin jatkossa kaikissa Kymenlaakson Jätteen ekopisteissä kerätään vähintään kartonki, lasi, metalli ja paperi.

Jotta nämä parannukset voidaan tehdä lisäämättä kustannuksia, on ekopisteverkostoa supistettava.

Ekopisteiden määrää vähennetään 29:llä

Perusmaksuilla ylläpidettyjen ekopisteiden määrä suhteutetaan alueen kokoon ja asukasmäärään ja vähimmälle käytölle jääneet ekopisteet poistetaan. Esimerkiksi Kouvolassa ekopisteverkosto on rakennettu 1990-luvulla, jonka jälkeen monet kylät ovat hiljentyneet ja useilla ekopisteillä on enää vähän käyttäjiä. Kerrostaloalueillakaan ei ekopisteille ole enää juuri tarvetta, kun pakkausten keräys laajeni vähintään 5 asunnon taloyhtiöihin jo pari vuotta sitten. Kymenlaakson Jätteen ylläpitämää 74 ekopisteen verkostoa harvennetaankin 29 pisteellä, jolloin jäljelle jää vielä 45 ekopistettä. Huomaa, että lisäksi toimialueella on käytössä lisäksi 68 Rinki-ekopistettä. Muutosten jälkeen verkoston koko laajuus on siis 113 ekopistettä.

Muutokset tehdään tämän vuoden loppuun mennessä. Muutoksista tiedotetaan poistuvilla ekopisteillä kesästä alkaen puolen vuoden ajan, sekä laajemmin syksyn Roskaviestissä.

Joulukuussa poistuville ekopisteille on toukokuun lopulla tuotu kyltit, joissa kerrotaan muutoksesta, sekä kerrotaan, mistä löytyy lähin korvaava ekopiste. Asukkaat voivat käyttää mitä tahansa heille sopivaa ekopistettä.

Poistuvat ekopisteet kunnittain:

Iitti
Pisteen nimi Poistamisen syy Lähin korvaava ekopiste
Lyöttilä, Lyöttiläntie 355 vähäinen käyttö Iitin kirkonkylän ekopiste
Mankala, Ratatie 150 vähäinen käyttö Rinki-ekopiste Kausala
Perä-Mankala, Mankalantie 586 vähäinen käyttö Rinki-ekopiste Vuolenkoski
Kouvola
Pisteen nimi Poistamisen syy Lähin korvaava ekopiste
Ruotila, Ruotilankuja vähän käyttöä Liikkalan ekopiste
Saaramaa, Saaramaantie 893 vähän käyttöä Rinki-ekopiste Sippola
Savero, Polventie 2 vähän käyttöä Rinki-ekopiste Utti
Muhniemi, Muhniementie 9 vähän käyttöä Rinki-ekopiste Anjala
Löytty, Lakiasuontie 254 vähän käyttöä Rinki-ekopiste Koria
Ratula, Ratulantie 709 vähän käyttöä Rinki-ekopiste Elimäki kk
Raussila, Raussilantie 480 vähän käyttöä Rinki-ekopiste Elimäki kk
Soiniitty, Soiniityntie 788 vähän käyttöä Rinki-ekopiste Elimäki kk
Värälä, Sikomäentie 9 vähän käyttöä Rinki-ekopiste Koria
Kimola, Eiraskanmutka 80 vähän käyttöä Rinki-ekopiste Jaala
Paljakka, Mäntyharjuntie 2837 vähän käyttöä Nurmaan ekopiste
Siikava, Mäntyharjuntie 531 vähän käyttöä Rinki-ekopiste Jaala
Uimila, Uimilantie 615 vähän käyttöä Rinki-ekopiste Jaala
Keskusta, Tunnelikatu kerrostaloaluetta Rinki-ekopiste Vahtero
Palomäki, Mansikka-ahontie kerrostaloaluetta Rinki-ekopiste Tornionmäki
Viitakumpu, Viertolantie kerrostaloaluetta Rinki-ekopiste Tornionmäki
Puistomaa, Valtakatu kerrostaloaluetta Rinki-ekopiste S-market Kuusankoski
Naukio, Messutie 1 kerrostaloaluetta Rinki-ekopiste S-market Kuusankoski
Niskala, Niskalantie 90 sijainti huono, vaarallinen Rinki-ekopiste K-market Väkevänkuja
Pilkanmaa, Rajatie vähän käyttöä Pilkanmaan Salen ekopiste
Tähtee, Tähteentie 25 Rinki-ekopiste on lähellä Rinki-ekopiste S-Market Kuusankoski
Pihlajasaari, Kukonmäentie 1 vähän käyttöä Kääpälän ekopiste
Voikoski, Kuismantie 15 vähän käyttöä Hillosensalmen ekopiste
Kotka
Pisteen nimi Poistamisen syy Lähin korvaava ekopiste
Hovila, Temppelikatu 2 kerrostaloaluetta Citymarket
Lapinjärvi
Pisteen nimi Poistamisen syy Lähin korvaava ekopiste
Kimonkylä, Tuulennousu 6 vähäinen käyttö Pukaron paroni
Miehikkälä
Pisteen nimi Poistamisen syy Lähin korvaava ekopiste
Ahomäki, Muurolantie 710 vähäinen käyttö Rinki-ekopiste Suur-Miehikkälä

 

Rinki Oy lisää muovinkeräysastiat useille RINKI-ekopisteille

Rinki Oy:n ylläpitämien ekopisteiden kulut katetaan pakkausten tuottajayhteisöjen keräämillä tuottajavastuumaksuilla.  Tuottajia eli kulujen maksajia ovat pakkausten valmistajat, pakkaajat kuten elintarviketeollisuus ja kauppa.

Rinki Oy on lisäämässä yhteensä 300 muovipakkausten keräyspistettä koko Suomeen. Myös Kymenlaakson Jätteen toimialueen Rinki-ekopisteisiin on tulossa muutamia uusia muovipakkausten keräysastioita.

Rinki Oy on kertonut, että uuden muovipakkausastiat toimitetaan ekopisteisiin heinäkuuhun mennessä. Voit tarkistaa Kymenlaakson tai oman alueesi tilanteen Rinki Oy:n nettisivuilta löytyvästä listasta.