• konserv- och dryckesburkar
  • metallock och -korkar
  • kastruller och andra metallkärl
  • aluminiumfolie
  • tomma sprayflaskor, tomma färgburkar

Inget farligt avfall.

Skölj av eventuella matrester.