Toimintajärjestelmä

Yhtiö käyttää toimintansa kehittämisessä apuna ISO 14001 -standardin mukaista ympäristöjärjestelmää ja ISO 9001 -standardin mukaista laatujärjestelmää. Toimintajärjestelmän toimivuus tarkistetaan vuosittain kahdella sisäisellä auditoinnilla sekä yhdellä ulkoisella auditoinnilla, joka on joka kolmas vuosi uudelleensertifiointiauditointi.

Toimintajärjestelmä kattaa yhtiön koko toiminnan; jäteneuvonnan, jätteen keräilyverkoston ylläpidon, jätekuljetusten hallinnoinnin sekä jätteen käsittelyn ja loppusijoittamisen.