Hiilijalanjälki

Kymenlaakson Jäte Oy:n järjestämä jätteiden keräys, kierrätys, hyödyntäminen ja käsittely vähentävät ilmastopäästöjä. Kymenlaakson Jäte Oy on halunnut selvittää hiilijalanjälkensä jo useampana vuotena.

Kymenlaakson Jäte Oy on tehnyt selvityksen yhtiön toimintojen hiilijalanjäljestä yhteistyössä LCA-Consulting -yhtiön kanssa. Vuoden 2020 selvityksessä tarkasteltujen jätteiden keräyksestä ja käsittelystä aiheutuva hiilijalanjälki oli noin -53 650 tonnia CO2-päästöjä. Selvityksessä tarkastelluista jätteistä saadaan saman verran päästöhyvityksiä kuin noin 5 960 suomalaista aiheuttaa CO2-päästöjä.

Tutkimuksissa selvitettiin seuraavien jätevirtojen ilmastovaikutus:

  • asuinkiinteistöiltä noudettavat bio- ja loppujäte sekä kotitalouksilta kerättävä muovijäte ja lasipakkaukset
  • ekopisteiltä kerätyt lasi-, metalli-, paperi- ja kartonkijäte
  • jäteasemilla vastaanotetut jätteet
  • Keltakankaan jätekeskukseen vastaanotettavat jätteet

Lisäksi laskennassa huomioitiin toimintojen energia- ja polttoainekulutukset.