Hyötyjätteiden lajittelua asuinkiinteistöillä tehostetaan. 1.7.2020 muovipakkausjätteen lajitteluvelvollisuus tulee voimaan vähintään 10 asunnon taloyhtiöissä. 1.7.2021 lajitteluvelvollisuudet laajenevat 5-9 asunnon taloyhtiöihin.

ANNE SIRONEN

Kun jätteiden lajitteluvelvollisuudet laajenevat kesällä 2021 nykyistä pienempiin taloyhtiöihin, tulee monille ajankohtaiseksi miettiä ja selvittää, miten jäteastiat ja jätetilat mitoitetaan oikein.

Sopivankokoiset jäteastiat

Vaikka lajittelua lisätään, pysyy syntyvä jätemäärä yleensä samana. Jätteet vain jakautuvat uudella tavalla astioihin. Kun lajiteltavat jätejakeet lisääntyvät myös pienissä taloyhtiöissä, voi ratkaisuna olla vanhojen isojen jäteastioiden vaihtaminen useampaan pienempään astiaan. Jäteastiatilavuutta pitää olla niin paljon, että jätteet mahtuvat astioihin ja kannet menevät kiinni. Jätemäärä vaihtelee asukkaiden lukumäärän ja elämäntilanteen mukaan.

Jätehuoltomääräyksissä on linjattu, mille eri jätteille kiinteistöllä tulee olla omat jäteastiat. Keräysvelvoitteet riippuvat asuntojen määrästä, kuten oheinen taulukko havainnollistaa.

Mitoita jätetila riittävän väljäksi

Jätetila on mitoitettava siten, että kukin jäteastia voidaan ottaa tyhjennettäväksi siirtämättä muita jäteastioita. Jäteastioiden tarvitsema tila (esim. jätekatoksessa) voidaan laskea seuraavasti: lasketaan yhteen jäteastioiden leveydet ja kerrotaan saatu mitta 1,2:lla. Näin jää riittävästi tilaa astioiden siirtelyä ja tyhjentämistä varten.Jos rakennetaan uusi katos, on katokseen hyvä varata vähän tilaa myös mahdollisille tuleville muutoksille.

Jäteastian koko jätemäärän mukaiseksi

Mitoitusta varten on hyvä tietää, minkä kokoisia tavallisimmat jäteastiat ovat ja paljonko ne vievät tilaa. Painavimmat jätelaadut (biojäte, lasipakkaukset) on hyvä laittaa pieneen jäteastiaan, jotta astia ei tulee liian painavaksi. Kevyimpiä ja eniten tilaa vieviä ovat kartonki ja muovipakkausjäte, joten ne tarvitsevat isomman astian. Kokosimme alle astioiden ulkomitat ja tilavuudet mitoitustyön tueksi.