Pertunmaan kunta liittyi Kymenlaakson Jäte Oy:n osakkaaksi 1.1.2023 alkaen ja siirsi jätehuoltopalvelujen järjestämisen yhtiölle (kunnanvaltuusto 15.11.2021 ja 13.12.2021). Pertunmaan jäteasema (ent. ongelmajätteiden vastaanottopiste) siirtyi Kymenlaakson Jätteen hoidettavaksi jo kesäkuussa 2022.

Vuodesta 2023 alkaen Kymenlaakson Jäte hoitaa jätteiden aluekeräyspisteitä ja niiden laskutusta sekä jätehuollon perusmaksujen laskutusta. Kymenlaakson Jäte on perustanut kuntaan myös kaksi uutta ekopistettä. Asuinkiinteistöjen (lähinnä taloyhtiöiden) bio- ja pakkausjätteiden kuljetukset siirtyvät Kymenlaakson Jätteen järjestämäksi heinäkuussa 2023. Asuinkiinteistöjen loppujätteet sekä saostus- ja umpisäiliölietteet siirtyvät Kymenlaakson Jätteen kuljetuksiin huhtikuussa 2025.

Aluekeräyspisteet

Kymenlaakson Jäte vastaa Pertunmaan aluekeräyspisteiden hoidosta ja laskutuksesta 1.1.2023 alkaen. Pisteissä kerätään vain kotitalouksien loppujätettä eli jätettä, joka jää jäljelle, kun hyötyjätteet ja vaaralliset jätteet on lajiteltu erikseen. Pakkausjätteet ja keräyspaperin voi viedä ekopisteille ja muut lajitellut jätteet Pertunmaan jäteasemalle.

Keräyspisteet ja käyttäjäksi liittyminen

Ekopisteet

Ekopisteet on tarkoitettu kotitalouksien pakkausjätteille. Pertunmaan ekopisteillä on myös paperinkeräysastiat. Pertunmaan ekopisteitä hoitaa Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy. Kymenlaakson Jäte on perustanut Pertunmaalle lisäksi kaksi Rinki Oy:n ekopisteverkostoa täydentävää ekopistettä.

Katso pisteiden sijainnit

Pertunmaan jäteasema

Pertunmaan jäteasema siirtyi Kymenlaakson Jäte Oy:n hoidettavaksi 1.6.2022. Jäteasemalla otetaan vastaan lajiteltuja jätteitä, joita ei voi laittaa kodin jäteastioihin. Osa jätteistä otetaan maksutta vastaan ja osasta peritään maksu. Jätettä voi tuoda kerrallaan korkeintaan henkilöauton peräkärryllisen verran.

Katso aukioloajat ja hinnasto

Jätehuollon perusmaksu

Pertunmaalla jo käytössä olleen jätehuollon perusmaksun laskuttaa vuodesta 2023 lähtien Kymenlaakson Jäte. Perusmaksu laskutetaan kerran vuodesta jokaisesta asunnosta. Maksun kerääminen perustuu jätelakiin (78 §) ja sillä rahoitetaan maksuttomia tai alikatteisia jätehuoltopalveluja.

Lue lisää

Pertunmaan jätehuoltoviranomaisen tehtävät siirtyivät 1.1.2023 kunnalta Kymen jätelautakunnalle, joka hoitaa viranomaistehtävät koko Kymenlaakson Jätteen toimialueella.

Jätelautakunta päättää mm. jätehuollon taksat, kuten Pertunmaan jäteaseman vastaanottomaksut, jätehuollon perusmaksut ja aluekeräyspisteiden käyttömaksut.

Jätelautakunta päättää myös jätehuoltomääräyksistä, jotka ovat jätelalainsäädäntöä tarkentavia paikallisia määräyksiä. Määräykset koskevat mm. jätteiden lajittelua, keräämistä ja kuljettamista.

Lisäksi jätelautakunta ottaa vastaan kiinteistön kompostointi-ilmoitukset sekä loppujäteastian tyhjennysvälin pidentämistä (yli 2 viikkoon) koskevat hakemukset.

Kymenlaakson Jäte tarjoaa maksuttomia jäteneuvontatilaisuuksia erilaisille asukasryhmille, yhdistyksille, seuroille ja yleisötapahtumiin. Kouluille ja päiväkodeille on tarjolla maksuttomia, jäteaiheisia oppitunteja sekä ympäristökasvatusta. Lue lisää.

Jäteoppaasta löydät eri jätteiden ja jätelajien lajitteluohjeet. Voit kysyä lajittelusta myös sähköpostitse tai puhelimitse:

  • neuvonta(a)kymenlaaksonjate.fi
  • p. 05 744 3473

Jätteenkuljetukset

Pertunmaan tekninen lautakunta päätti 26.4.2022, että Pertunmaalla siirrytään kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen. Tämä tarkoittaa sitä, että Kymenlaakson Jäte tulee 3 vuoden siirtymäajan jälkeen järjestämään loppujätteiden kuljetukset kaikilta asuinkiinteistöiltä. Jokaisella talolla ja mökillä on tuolloin oltava joko oma tai naapureiden kanssa yhteinen loppujäteastia, jonka tyhjennykset hoitaa Kymenlaakson Jätteen urakoitsija. Jäteastioiden tyhjennysten lisäksi Kymenlaakson Jäte alkaa hoitaa saostus- ja umpisäiliölietteiden kuljetuksia. Jätteiden ja lietteiden kuljetukset alkavat 27.4.2025.

Vaihtoehdot loppujätteenkuljetukseen Pertunmaalla huhtikuuhun 2025 asti ovat:

  • oma sopimus jätteenkuljetusyrityksen kanssa
  • aluekeräyspisteen käyttäjäksi liittyminen

Taloyhtiöissä on lisäksi hyvä huomata, että pakkaus- ja biojätteet siirtyvät jätelain mukaisesti Kymenlaakson Jätteen kuljetuksiin jo heinäkuussa 2023: pakkausjätteet 1.7.2023 alkaen ja biojätteet 19.7.2023 alkaen. Biojätteet tulee lajitella kaikissa taajamien taloyhtiöissä, joissa asuntoja on 3 tai enemmän. Lisäksi lasipakkauksille, muovipakkauksille, kartongille ja metallille pitää olla omat jäteastiat kaikilla taajamien asuinkiinteistöillä, joissa asuntoja on 5 tai enemmän. Lisätietoja taloyhtiöiden jätteenkuljetuksista löytyy täältä: www.kymenlaaksonjate.fi/taloyhtiot2023.