Pertunmaan kunta on päättänyt liittyä Kymenlaakson Jäte Oy:n osakkaaksi 1.1.2023 alkaen ja siirtää jätehuoltopalvelujen järjestämisen yhtiölle (kunnanvaltuusto 15.11.2021 ja 13.12.2021). Pertunmaan jäteasema (ent. ongelmajätteiden vastaanottopiste) siirtyi Kymenlaakson Jätteen hoidettavaksi jo kesäkuussa 2022.

Vuonna 2023 Kymenlaakson Jäte alkaa hoitaa jätteiden aluekeräyspisteitä ja niiden laskutusta sekä jätehuollon perusmaksujen laskutusta. Asuinkiinteistöjen bio- ja pakkausjätteiden kuljetukset siirtyvät Kymenlaakson Jätteen järjestämäksi heinäkuussa 2023. Asuinkiinteistöjen loppujätteiden kuljetukset sekä saostus- ja umpisäiliölietteiden kuljetukset siirtyvät Kymenlaakson Jätteelle huhtikuussa 2025.

Tältä sivulta löydät tietoa jätehuollon palveluista Pertunmaalla nyt ja tulevaisuudessa.

Pertunmaan jäteasema

Kuortintie 181, 19430 Pertunmaa
p. 044 493 6482

Avoinna: ke 10–16
Lisäksi touko-syyskuussa la 9–14

Pertunmaan jäteasema siirtyi Kymenlaakson Jäte Oy:n hoidettavaksi 1.6.2022. Jäteasemalla otetaan vastaan lajiteltuja jätteitä, joita ei voi laittaa kodin jäteastioihin. Osa jätteistä otetaan maksutta vastaan ja osasta peritään maksu. Jätettä voi tuoda kerrallaan korkeintaan henkilöauton peräkärryllisen verran.

Jäteaseman hinnaston ja lajitteluohjeet löydät Pertunmaan jäteaseman omalta sivulta.

Jätteenkuljetukset

Pertunmaan tekninen lautakunta päätti 26.4.2022, että Pertunmaalla siirrytään kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen. Tämä tarkoittaa sitä, että Kymenlaakson Jäte tulee 3 vuoden siirtymäajan jälkeen järjestämään loppujätteiden kuljetukset kaikilta asuinkiinteistöiltä. Käytännössä siis jokaisella talolla ja mökillä on tuolloin oltava oma jäteastia, jonka tyhjennykset hoitaa Kymenlaakson Jätteen urakoitsija. Jäteastioiden tyhjennysten lisäksi Kymenlaakson Jäte alkaa hoitaa saostus- ja umpisäiliölietteiden kuljetuksia. Jätteiden ja lietteiden kuljetukset alkavat 27.4.2025.

Vaihtoehdot loppujätteenkuljetukseen Pertunmaalla huhtikuuhun 2025 asti ovat:

  • oma sopimus jätteenkuljetusyrityksen kanssa
  • aluekeräyspisteen käyttäjäksi liittyminen

Taloyhtiöissä on lisäksi hyvä huomata, että pakkaus- ja biojätteet siirtyvät jätelain mukaisesti Kymenlaakson Jätteen kuljetuksiin jo heinäkuussa 2023: pakkausjätteet 1.7.2023 ja biojätteet 19.7.2023. Biojätteet tulee lajitella 1.7.2023 alkaen kaikissa taajamien taloyhtiöissä, joissa asuntoja on 3 tai enemmän. Lasipakkausten, muovipakkausten, kartongin ja metallin erilliskeräysvelvoitteet koskevat 1.7.2023 alkaen kaikkia taajamien asuinkiinteistöjä, joissa asuntoja on 5 tai enemmän.

Pertunmaan taloyhtiöiden isännöitsijöille on lähetetty marraskuussa 2022 kyselykirjeet, joissa pyydetään ilmoittamaan tiedot taloyhtiöiden bio- ja pakkausjäteastioista. Tiedot jäteastioista tarvitaan ajoissa kuljetusten suunnitelua varten.

Aluekeräyspisteet

Kymenlaakson Jäte ottaa hoitaakseen Pertunmaan alueella toimivat jätteiden aluekeräyspisteet 1.1.2023. Aluekeräyspisteet hoidetaan niiden käytöstä laskutettavilla vuosimaksuilla. Laskuttajana toimii Kymenlaakson Jäte.

Aluekeräyspisteet tullaan poistamaan vuonna 2025, kun Kymenlaakson Jäte aloittaa kiinteistökohtaiset loppujätteenkuljetukset. Kunnan alueelle tullaan tuolloin perustamaan joitakin ns. lukollisia yhteiskeräyspisteitä. Lukollisen yhteiskeräyspisteen käyttäjiksi voivat liittyä vain ne asukkaat, joiden pihaan ei pääse jäteautolla.

Jätehuollon perusmaksu

Pertunmaalla jo käytössä olleen jätehuollon perusmaksun laskuttaa vuodesta 2023 lähtien Kymenlaakson Jäte.

Perusmaksu laskutetaan kerran vuodesta jokaisesta asunnosta. Maksun kerääminen perustuu jätelakiin (78 §) ja sillä rahoitetaan maksuttomia tai alikatteisia jätehuoltopalveluja. Perusmaksulla Kymenlaakson Jäte järjestää Pertunmaalle mm. vaarallisten jätteiden keräyksen, Rinki Oy:n ylläpitämää ekopisteverkostoa täydentävät ekopisteet, jäteneuvonnan ja -tiedotuksen sekä ison osan Pertunmaan jäteaseman kuluista.

Jäteneuvonta ja ympäristökasvatus

Kymenlaakson Jäte tarjoaa maksuttomia jäteneuvontatilaisuuksia erilaisille asukasryhmille, yhdistyksille, seuroille ja yleisötapahtumiin. Kouluille ja päiväkodeille on tarjolla maksuttomia, jäteaiheisia oppitunteja sekä ympäristökasvatusta. Lue lisää.

Jäteoppaasta löydät eri jätteiden ja jätelajien lajitteluohjeet. Voit kysyä lajittelusta myös sähköpostitse tai puhelimitse:

  • neuvonta(a)kymenlaaksonjate.fi
  • p. 05 744 3473

Ekopisteet

Ekopisteet on tarkoitettu kotitalouksien pakkausjätteille. Pertunmaan ekopisteitä hoitaa Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy. Kymenlaakson Jäte on lisäksi perustamassa tulevaisuudessa muutamia Rinki Oy:n ekopisteverkostoa täydentäviä ekopisteitä.

Ekopisteiden yhteystiedot ja niissä kerättävät jätelajit löydät täältä.

Kymen jätelautakunta

Pertunmaan jätehuoltoviranomaisen tehtävät siirtyvät 1.1.2023 kunnalta Kymen jätelautakunnalle, joka hoitaa viranomaistehtävät koko Kymenlaakson Jätteen toimialueella.

Jätelautakunta päättää mm. jätehuollon taksat, kuten Pertunmaan jäteaseman vastaanottomaksut, jätehuollon perusmaksut ja aluekeräyspisteiden käyttömaksut.

Jätelautakunta päättää myös jätehuoltomääräyksistä, jotka ovat jätelalainsäädäntöä tarkentavia paikallisia määräyksiä. Määräykset koskevat mm. jätteiden lajittelua, keräämistä ja kuljettamista.

Lisäksi jätelautakunta ottaa vastaan kiinteistön kompostointi-ilmoitukset sekä loppujäteastian tyhjennysvälin pidentämistä (yli 2 viikkoon) koskevat hakemukset.