Asukaskyselyssä korostuivat myös toimintojen sopivuus ympäristöön ja itsepalvelumahdollisuus

Kouvolalaiset toivovat Kuusaantien varteen suunnitellulta uudelta kierrätysasemalta asioinnin sujuvuutta, uusia kierrätysmahdollisuuksia ja toimintojen sopivuutta ympäristöön. Tiedot käyvät ilmi Kymenlaakson Jätteen toteuttamasta asukaskyselystä. Uusi kierrätysasema on suunnitteilla Kuusaantien varteen Parik-säätiön naapuriksi. Asema korvaisi Ahlmanintien jäteaseman palvelut ja mahdollistaisi myös hyväkuntoisten tavaroiden kierrätyksen.

Asukkaat kaipaavat tilaa, selkeyttä ja liikenteen sujuvuutta

Kierrätysasemalta toivotaan etenkin tilavuutta, selkeyttä ja liikennejärjestelyjen sujuvuutta.

Kymenlaakson Jätteen projektipäällikön Sanna Aholan mukaan fiksuun tilankäyttöön ja liikennejärjestelyjen sujuvuuteen kiinnitetään huomiota sekä porttien sisä- että ulkopuolella. Asemalle suunnitellaan henkilökohtaisen palvelun lisäksi itsepalveluasiointia, joka mahdollistaisi laajat aukioloajat ja siten tasaisi asiointiliikennettä. Asukaskyselyn mukaan itsepalvelu on erittäin toivottu palvelu, jota käyttäisi lähes 80 prosenttia vastaajista.

– Itsepalvelutoiminnoille on tulossa ohituskaista ja henkilökohtaista palvelua varten erillinen palvelukaista, jossa pääsee asioimaan suoraan autosta saman tutun henkilökunnan kanssa kuin tähänkin asti, Ahola toteaa.

Palvelun jonottaminen ei tapahtuisi Kuusaantiellä vaan alueen sisäpuolella. Lajittelupiha suunnitellaan läpiajettavaksi, ja huoltoliikenne kulkisi eri reiteillä kuin asiointiliikenne.

Kouvolan kaupungin suunnittelupäällikkö Tapani Vuorentaustan mukaan liikenteen toimivuus ja turvallisuus Kuusaantien ja kierrätysaseman välillä varmistetaan rakentamalla kierrätysaseman suuntaan asemakaavan mukainen uusi katuyhteys, Kasarminmäentie. Lisäksi Kuusaantien ja Kasarminmäentien liittymään tulee liikennevalot ja kääntymiskaistat.

Käyttökelpoisen tavaran kierrätys ja tekstiilikeräys kiinnostavat

Aseman sijainti Parikin naapurissa tehostaisi merkittävästi asukkaiden toivomaa hyväkuntoisten tavaroiden kierrätystä. Kierrätysasemalla asioidessa voisi samalla lahjoittaa Parikin kierrätysmyymälään hyväkuntoiset, itselle tarpeettomat tavarat. Noin 90 prosenttia kyselyyn vastanneista olisi kiinnostunut käyttökelpoisten tavaroiden kierrätysmahdollisuudesta.

Vastaajien mielestä alueelle sopisivat myös muut kierrätystä tehostavat ja jätteen syntyä ehkäisevät palvelut, kuten korjaus-, entisöinti-, huolto- ja neuvontapalvelut.

Lajittelumahdollisuuksien osalta asukkaat toivovat erityisesti poistotekstiilien keräystä, ja se on uudelle asemalle myös tulossa.

Suunnitteilla ympäristöön sopiva, uuden ajan kierrätyspaikka

Asukkaat pitävät tärkeänä, että uusi kierrätysasema on paitsi helppokulkuinen ja selkeä myös ulkoasultaan ympäristöön sopiva. Alueen tulisi olla ulospäin mahdollisimman huomaamaton.

– Kyselyssä painotettu luonnonläheisyys tullaan huomioimaan rakentamisessa. Esimerkiksi puustoa säilytetään mahdollisimman paljon, myös näköesteenä Kuusaantielle, havainnollistaa Kymenlaakson Jätteen kenttäpäällikkö Janne Karhu ja lisää:

– Alueelle ei tuoda vanhoja lavoja, vaan kierrätysasemalle suunnitellaan modernit fasiliteetit, jotka sopivat ympäristöön.

Kuormien purku asemalla tapahtuisi katoksen alla. Lajittelua ja liikkumista ohjaisivat selkeät ja saavutettavat kyltit ja opasteet.

– Tavoitteenamme on rakentaa ympäristöön sopiva ja helposti saavutettava uuden ajan kierrätyspaikka, Janne Karhu kiteyttää.