Loppujäteastioiden tyhjennyshinnat säilyvät ennallaan ja lietteen kuljetusmaksut nousevat

Biojäteastioiden sekä muovipakkausten ja lasipakkausten keräysastioiden tyhjennyshinnat alenevat Mäntyharjulla helmikuussa.

Eniten alennusta tulee muovipakkausten tyhjennyshintoihin, jotka halpenevat yleisimmän kokoisten keräysastioiden osalta noin 28–35 %. Esimerkiksi 240 litran muovipakkausten keräysastian tyhjennys maksaa helmikuun alusta lähtien 1,99 euroa vähemmän kuin aiemmin. 660 litran muovijäteastian tyhjennyksen saa 2,73 euroa edullisemmin.

120–660 litran lasipakkausten keräysastioiden tyhjennyshinnat alenevat 20 %. Helmikuun alusta lähtien lasinkeräysastian tyhjennys maksaa 1,38 euroa vähemmän.

Biojäteastioiden tyhjennyshinnat alenevat noin 8–12 % astiakoosta riippuen. 140 litran biojäteastian tyhjennyksen saa jatkossa 1,03 euroa ja 240 litran biojäteastian tyhjennyksen 0,89 euroa halvemmalla kuin tähän asti.

Tyhjennyshintojen muutokset yleisimmän kokoisissa jäteastioissa jätelajeittain:

Muovipakkaukset

Muovipakkausten keräysastian kokomaksu 31.1.2023 saakka, €/tyhjennyskerta*maksu 1.2.2023 alkaen, €/tyhjennyskerta*alennus, €/tyhjennyskerta
140–240 litraa7,055,06– 1,99
340–660 litraa7,875,14– 2,73
*Tyhjennysmaksu sisältää kuljetus- ja käsittelymaksun sekä arvonlisäveron (24 %).

Lasipakkaukset

Lasipakkausten keräysastian kokomaksu 31.1.2023 saakka, €/tyhjennyskerta*maksu 1.2.2023 alkaen, €/tyhjennyskerta*alennus, €/tyhjennyskerta
120–140 litraa6,905,52– 1,38
240 litraa6,905,52– 1,38
*Tyhjennysmaksu sisältää kuljetus- ja käsittelymaksun sekä arvonlisäveron (24 %).

Biojäte

Biojäteastian kokomaksu 31.1.2023 saakka, €/tyhjennyskerta*maksu 1.2.2023 alkaen, €/tyhjennyskerta*alennus, €/tyhjennyskerta
140 litraa8,377,34– 1,03
240 litraa11,3210,43– 0,89
*Tyhjennysmaksu sisältää kuljetus- ja käsittelymaksun sekä arvonlisäveron (24 %).

Tyhjennysmaksujen alentamisen tarkoitus on ohjata aikaisempaa paremmin bio- ja pakkausjätteiden erilliskeräykseen. Bio- ja pakkausjätteiden erilliskeräysvelvoitteet koskevat taajamien taloyhtiöitä (biojäte lajiteltava kaikilla vähintään 3 asunnon kiinteistöillä taajamissa ja pakkausjätteet kaikilla vähintään 5 asunnon kiinteistöillä taajamissa). Maksuja voitiin alentaa, koska tyhjennystaksasta poistettiin kunnalle tähän saakka tilitetty kaatopaikan jälkihoitoon tarkoitettu maksuosuus.

Loppujäteastioiden tyhjennyshintoihin ei tule tällä erää muutoksia. Myös kartonki- ja metallipakkausten tyhjennyshinnat säilyvät ennallaan.

Lietetaksaan noin 16 % korotus

Mäntyharjun saostus- ja umpisäiliölietteiden kuljetusmaksut nousevat helmikuun alussa 15,72 % kuljetuskustannusten nousun vuoksi. Lisäksi lisätyönä laskutettavan painekaluston tuntiveloitukseen tulee 6,93 % korotus. Lietteen vastaanottomaksut pysyvät ennallaan.

Mäntyharjun saostus- ja umpisäiliölietemaksut 1.2.2023 alkaen (sis. alv:n 24 %)

Umpisäiliöliete 
Vastaanottomaksu10,22 €/m3
Kuljetusmaksu115,21 €/tyhjennyskerta
Saostussäiliöliete 
Vastaanottomaksu19,16 €/m3
Kuljetusmaksu115,21 €/tyhjennyskerta
Lisätyöveloitusperusteet 
Ylimääräisen työn tuntiveloitus31,62 €/h
Kiireellisen työn lisä115,00 €/tyhjennyskerta
Painekaluston tuntiveloitus153,14 €/h

Jäteastioiden sekä saostus- ja umpisäiliölietteiden uudet tyhjennysmaksut Mäntyharjulla tulevat voimaan 1.2.2023. Tyhjennyshinnat koskevat Mäntyharjun asuinkiinteistöjä sekä kunnan hallinto- ja palvelutoiminnan kiinteistöjä. Kymen jätelautakunta vahvisti maksut 14.12.2022 pitämässään kokouksessa. Jätteenkuljetukset Mäntyharjulla järjestää ja laskuttaa Kymenlaakson Jäte Oy.

Jäteastioiden ja lietteiden tyhjennysmaksut löytyvät myös hinnastostamme.

Mäntyharjun tyhjennysmaksuja koskeva päätös ja tyhjennysmaksut kokonaisuudessaan löytyvät Kymen jätelautakunnan 14.12.2022 kokouksen pöytäkirjasta.