Kymenlaakson Jäte Oy ja Kouvolan Asunnot Oy järjestävät yhteistyössä kokeilun biojätteen lajittelun tehostamiseksi viidessä kerros- ja rivitalokiinteistössä. Asukkaille tarjotaan neuvontaa ja tarvittavat välineet, kuten jäteastiat ja biopussit. Kokeilu alkaa tammi-helmikuun vaihteessa ja kestää noin viisi kuukautta.

Talojen bio- ja sekajätteistä tehdään alku-, väli-, ja loppukartoitukset, jolloin jätteet punnitaan ja tutkitaan. Kampanjan lopuksi selviää, mikä taloista on onnistunut lisäämään biojätteen lajittelua tehokkaimmin ja laadukkaimmin niin, että bio- ja loppujätteet päätyvät aiempaa tarkemmin oikeaan jäteastiaan. Voittajatalo palkitaan.

Kymenlaakson Jäte kannustaa kaikkia asukkaita kiinnittämään huomiota biojätteiden lajitteluun.

– Biojätteeseen on varastoitunut runsaasti energiaa ja ravinteita. Parhaiten nämä resurssit saadaan talteen, kun biojäte lajitellaan pois loppujätteen seasta, kertoo laatu- ja kehityspäällikkö Virpi Leppälä Kymenlaakson Jäte Oy:stä.

Biojätteestä tuotetaan biokaasulaitoksessa biokaasua, jota käytetään esimerkiksi liikennepolttoaineena. Biokaasukäsittelyn jälkeen jäljelle jäävä eloperäinen massa on puolestaan erinomaista lannoitetta maanviljelyksen tarpeisiin.

– Lajittelemalla jätteet oikein, asukkailla on mahdollisuus vaikuttaa myös kiinteistölle koituviin jätehuollon kuluihin ja tätä kautta asumisen kustannuksiin, kannustaa Mari Martikainen Kouvolan Asunnoilta.

Kymenlaakson Jätteellä on työn alla muitakin kokeiluja biojätteen keräyksen tehostamiseksi. Niistä kerrotaan tarkemmin kevään aikana.