Kymenlaakson Jäte Oy on perustanut tytäryhtiökseen Ekokaari Oy:n. Hankintalain uudistus tulee merkittävästi rajoittamaan kuntayhtiöiden mahdollisuuksia tarjota palveluja yrityksille. Tehty yritysjärjestely mahdollistaa jatkossakin yritysten tarvitsemien jätteenkäsittelypalveluiden saatavuuden Kymenlaaksossa.

Ekokaari Oy tarjoaa jätteenkäsittelypalveluja jätehuolto- ja kuljetusyrityksille sekä rakentamiselle, kaupalle ja teollisuudelle. Kymenlaaksossa keskeisellä paikalla sijaitseva yritys pystyy tarjoamaan monipuoliset palvelut joustavasti ja kustannustehokkaasti.

Uuden yrityksen vastattavaksi siirtyvät seuraavat palvelut:

  • sekalaisten rakennusjätteiden käsittely
  • energiajätteen jalostaminen
  • lajittelukenttä- ja varastointipalvelut sekä
  • öljyisten maiden ja öljyvesiseosten käsittely.

Edellä luetellut yritysten palvelut siirtyvät Ekokaari Oy:lle 1.1.2018 alkaen. Yritysjärjestely ei itsessään aiheuta muutoksia Keltakankaan jätekeskuksessa tarjottaviin jätteiden vastaanoton palveluihin tai käytäntöihin. Ekokaari Oy toimii Keltakankaan jätekeskuksessa Kouvolassa osoitteessa Ekokaari 50, Keltakangas.

Kymenlaakson Jäte Oy vastaa jatkossakin kaatopaikkatoiminnoista, nestemäisten sekä bio- ja eloperäisten jätteiden vastaanotosta, käsittelystä ja jatkojalostamisesta.

Keltakankaan jätekeskuksen aukioloajat pysyvät ennallaan: palvelemme arkisin klo 7-18.

Lisätiedot:

Kari Martikainen
toimitusjohtaja
Kymenlaakson Jäte Oy

Aki Koivula
toimitusjohtaja
Ekokaari Oy