Perusmaksulla asukkaille järjestettävät jätehuoltopalvelut monipuolistuvat

Miehikkäläläiset saavat lähiviikkoina uudennimisen jätelaskun, sillä aiemmin ekomaksuna tunnetun jätemaksun nimi muuttui vuoden alussa perusmaksuksi. Maksun nimen muuttamisesta valtakunnallisen linjauksen mukaiseksi päätti Kymen jätelautakunta, joka on Kymenlaakson, Iitin, Lapinjärven, Mäntyharjun ja Pertunmaan jätehuoltoviranomainen.

Vaikka nimi muuttui, jätehuollon perusmaksu itsessään ei ole uusi asia. Jätelakiin perustuvaa maksua on kerätty Miehikkälässä jo pitkään kunnallisten jätehuoltopalvelujen rahoittamiseksi. Perusmaksu laskutetaan kerran vuodessa kaikista asunnoista, myös vapaa-ajan asunnoista. Asunto-osakeyhtiöiden laskut lähetetään taloyhtiöille.

Vuoden 2023 perusmaksulaskutus Miehikkälässä on alkamassa. Laskutuksen hoitaa tuttuun tapaan Kymenlaakson Jäte Oy. Aiemmin Kymenlaakson Jäte tilitti maksut Miehikkälän kunnalle, joka järjesti itse jätehuoltopalvelut kuntalaisille. Jatkossa perusmaksuja ei enää tilitetä kunnalle, koska kunta siirsi jätehuoltopalvelujen järjestämisen Kymenlaakson Jätteelle vuoden alussa.

Yhtenäiset perusmaksut ja palvelut koko toimialueelle

Perusmaksun määrästä ja laskutusperusteista päättää Kymen jätelautakunta. Jätelautakunta päätti joulukuussa, että tästä vuodesta alkaen perusmaksu on samanniminen ja samansuuruinen toimialueen kaikissa kunnissa. Myös maksulla järjestettävät palvelut yhtenäistyvät. Maksujen ja palvelujen yhtenäistämisellä pyritään varmistamaan asukkaiden yhdenvertainen kohtelu.

Perusmaksun suuruus riippuu asunnon käyttötarkoituksesta. Aiemmin maksuluokkia oli kolme, mutta jatkossa niitä on kaksi. Taloyhtiössä sijaitsevan asunnon maksuluokka poistui. Jatkossa kaikista vakituista asunnoista maksetaan samansuuruinen perusmaksu.

Tänä vuonna vakituisen asunnon perusmaksu on 37,94 € ja vapaa-ajan asunnon perusmaksu on 24,80 euroa.

Jätehuollon perusmaksut Miehikkälässä:

AsuntotyyppiPerusmaksu 2023* €/asunto/vuosiEkomaksu 2022* €/asunto/vuosi
Vakituinen asunto tai ympärivuotisessa käytössä oleva vapaa-ajan asunto37,9439,23
Asunto taloyhtiössä, jossa vähintään 5 huoneistoamaksuluokka poistui34,41
Ei-ympärivuotisessa käytössä oleva vapaa-ajan asunto24,8027,81

* Hinnat sisältävät lautakuntamaksun ja alv:n 24 %

Asukkaat saavat perusmaksulla yhä monipuolisempia palveluita

Perusmaksulla rahoitetaan asukkaille käyttöhetkellä maksuttomia jätehuoltopalveluja, jäteasemien ylläpitoa ja jätehuoltoviranomaisen eli Kymen jätelautakunnan toimintaa.

Perusmaksulla rahoitetaan esimerkiksi Miehikkälän jäteaseman ylläpitoa sekä Kymenlaakson Jätteen ekopisteitä, jotka täydentävät Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy:n valtakunnallista ekopisteverkostoa. Myös kodin vaarallisten jätteiden jätehuolto katetaan perusmaksulla. Asukkaille tarjotaan myös maksutonta jäteneuvontaa.

Tänä vuonna perusmaksulla asukkaille tarjottavat jätehuoltopalvelut monipuolistuvat. Heinäkuussa Miehikkälässä järjestetään ensimmäisen kerran maksuton keräyskierros kotitalouksien vaarallisille jätteille, sähkölaitteille ja metalliromulle. Myös Miehikkälän työpajalla helmikuussa alkanut poistotekstiilikeräys rahoitetaan perusmaksulla.

Miehikkälässä perusmaksulla rahoitettavia palveluja:

  • Miehikkälän jäteaseman ylläpito
  • Ekopisteet: paperin ja pakkausjätteiden maksuton keräys. Ekopisteiden sijainnit ja niissä kerättävät jätelajit löydät täältä.
  • Jätehuollon neuvonta ja tiedotus: maksuton asukasneuvonta sähköisesti, puhelimitse ja tapahtumissa, joka talouteen kahdesti vuodessa. jaettava Roskaviesti-lehti, sähköiset ja painetut lajitteluohjeet ja -oppaat, ympäristökasvatus koululaisille. Lue lisää täältä.
  • Kymen jätelautakunnan toiminta: jätehuollon viranomaispalvelut, kuten jätehuollon ohjaus, säädökset ja lupa-asiat. Lisätiedot jätelautakunnan omilta sivuilta.
  • Kotitalouksien vaarallisten jätteiden jätehuolto: maksuton vastaanotto jäteasemalla ympäri vuoden sekä turvallinen jatkokäsittely. Lue lisää kodin vaarallisista jätteistä.
  • Kiertävä keräys kodin vaarallisille jätteille, sähkölaitteille ja metalliromulle, tämän vuoden keräyskierros järjestetään 8.7.2023. Aikataulut ja muut tiedot löydät täältä.
  • Poistotekstiilin rullakkokeräys: maksuton keräys Miehikkälän työpajalla. Lue lisää täältä.

Perusmaksulla ei kateta jäteastioiden tyhjennyksiä, jätteenkuljetusta tai jätteenkäsittelyä

Kymen jätelautakunta päätti vuoden 2023 perusmaksuista 14.12. pitämässään kokouksessa.

Lisätiedot perusmaksulla rahoitettavista palveluista: www.kymenlaaksonjate.fi/perusmaksu.