Kaikista asunnoista kerran vuodessa laskutettavan ekomaksun nimi muuttuu tänä vuonna perusmaksuksi. Lisäksi maksun suuruus yhtenäistetään koko Kymen jätelautakunnan toimialueella, jotta asukkaiden kohtelu olisi yhdenvertaista asuinpaikasta riippumatta. Jätelautakunnan toimialueeseen kuuluvat kaikki Kymenlaakson kunnat, Iitti, Mäntyharju, Pertunmaa ja Lapinjärvi.

Osassa kuntia perusmaksu laskee ja osassa se nousee. Kouvolassa ja Iitissä perusmaksu nousee. Perusmaksua joudutaan korottamaan toimialueen kuntien välisten maksuerojen tasaamiseksi mutta myös siksi, että maksulla rahoitettavien palveluiden kustannukset ovat nousseet. Perusmaksulla rahoitetaan alikatteisia tai käyttöhetkellä maksuttomia jätehuollon palveluja, kuten jäteasemien ylläpitoa, kiertäviä keräyksiä, vaarallisten jätteiden jätehuoltoa sekä jätehuollon tiedotusta ja neuvontaa. Lisäksi perusmaksuun sisällytetään jatkossa lautakuntamaksu, jolla rahoitetaan jätehuoltoviranomaisen eli Kymen jätelautakunnan toiminta. Kouvolassa ja Iitissä lautakuntamaksu on aiemmin sisällytetty jäteastioiden tyhjennysmaksuihin.

Perusmaksun maksuluokkia on jatkossa vain kaksi

Perusmaksu on porrastettu maksuluokkiin asunnon käyttötarkoituksen mukaan. Tähän asti suurin perusmaksu on maksettu omakoti- ja paritaloasunnoista sekä alle 5 huoneiston taloyhtiöissä sijaitsevista asunnoista. Vähintään 5 huoneiston taloyhtiöissä sijaitsevista asunnoista on maksettu pienempi perusmaksu ja vapaa-ajan asunnosta pienin perusmaksu. Jatkossa kaikista vakituisista asunnoista maksetaan samansuuruinen perusmaksu.

Vakituisen asunnon perusmaksu on tänä vuonna 37,94 euroa ja vapaa-ajan asunnon perusmaksu on 24,80 euroa.

Jätehuollon perusmaksut Kouvolassa ja Iitissä:

AsuntotyyppiPerusmaksu 2023 €/asunto/vuosi (sis. alv:n 24 %)Ekomaksu 2022 €/asunto/vuosi (sis. alv:n 24 %)
Vakituinen asunto*37,9433,48
Asunto taloyhtiössä, jossa vähintään 5 huoneistoamaksuluokka poistui25,79
Vapaa-ajan asunto**24,8019,34
* vakituiseksi asunnoksi lasketaan myös ympärivuotisessa käytössä oleva vapaa-ajan asunto.
** vapaa-ajan asunnoksi lasketaan myös ei-ympärivuotisessa käytössä oleva asunto.

Vakituisen pientaloasunnon ja alle 5 huoneiston taloyhtiössä sijaitsevan asunnon perusmaksu nousee noin 4,5 eurolla, vähintään 5 huoneiston taloyhtiössä sijaitsevan asunnon perusmaksu 12,15 eurolla ja vapaa-ajan asunnon perusmaksu noin 5,5 eurolla Kouvolassa ja Iitissä.

Nyt poistunut isommissa taloyhtiöissä sijaitsevien asuntojen alempi maksuluokka luotiin aikoinaan kompensaatioksi näiden taloyhtiöiden laajemmista lajitteluvelvoitteista, jotka koskevat pakkausjätteitä. Siten taloyhtiöissä asuvat eivät ole tarvinneet esimerkiksi perusmaksuilla rahoitettavien ekopisteiden palveluja yhtä paljon kuin pientaloasukkaat. Pakkausjätteiden tuottajavastuun laajennettua ekopisteiden ylläpitoon tarvitaan kuitenkin yhä vähemmän perusmaksurahaa. Ekopisteisiin on käytetty enää vain noin 8 % perusmaksujen tuotosta. Lisäksi pientalojen jätehuollon kustannukset kasvavat lähivuosina biojätteen keräysvelvoitteiden vuoksi. Tästä syystä Kymen jätelautakunta ei enää pitänyt perusteltuna taloyhtiöissä sijaitsevien asuntojen alempia perusmaksuja.

Kymen jätelautakunta päätti vuoden 2023 perusmaksuista 14.12. pitämässään kokouksessa. Pöytäkirjan löydät täältä.

Perusmaksulla rahoitettavien palvelujen kustannukset nousseet

Perusmaksulla rahoitettavien palvelujen kustannukset ovat nousseet yleisen kustannustason nousun vuoksi. Esimerkiksi jäteasemien energia- ja kunnossapitokulut ja vaarallisten jätteiden kuljetuskustannukset ovat kohonneet. Kustannuksia lisää myös jätelain edellyttämä poistotekstiilin erilliskeräys.

Perusmaksuista yli puolet käytetään jäteasemien ylläpitoon. Muita merkittäviä perusmaksuilla rahoitettavia palveluja ovat vaarallisten jätteiden jätehuolto, jäteneuvonta ja -tiedotus sekä jätelautakunnan toiminta.

Piirakkakaavio perusmaksurahojen käytöstä jätehuollon palveluiden rahoittamiseen vuonna 2021.

Jätehuollon perusmaksu perustuu jätelakiin. Se laskutetaan kerran vuodessa jokaisesta asunnosta. Taloyhtiöissä sijaitsevien asuntojen perusmaksut laskutetaan taloyhtiöiltä. Laskuttajana toimii Kymenlaakson Jäte Oy.