Kymenlaakson Jäte Oy:n ekopisteillä uusitaan keräysastiat kesän aikana. Uudet astiat tulevat syyskuun loppuun mennessä Iitin, Kotkan, Kouvolan, Lapinjärven, Mäntyharjun ja Pyhtään ekopisteille, jotka ovat Kymenlaakson Jätteen pisteitä. Muutokset eivät koske Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n ekopisteitä.

Samassa yhteydessä osalle pisteistä lisätään kartonginkeräys. Itseäsi lähimmän kartonginkeräyspisteen tai muun ekopisteen voit tarkistaa täältä.

Uudet astiat ovat tilavampia kuin edelliset, joten osalla pisteistä saatetaan joutua poistamaan liian pieneksi jääviä katoksia tai muita rakenteita. Astiavaihdosta johtuen ekopisteillä saattaa hetkittäin olla tilanteita, jolloin paikalla ei ole ollenkaan keräysastioita. Astioiden vaihdot pyritään kuitenkin tekemään niin, että katkokset jäävät mahdollisimman lyhyiksi.

Astioiden uusimisen tarkoituksena on yhtenäistää pisteiden yleisilmettä sekä parantaa ekopisteiden siisteyttä ja astioiden kestävyyttä.