Kymenlaakson Jäte Oy on joulukuun aikana toimittanut omille, itse ylläpitämilleen ekopisteille lisää muovipakkaus- ja kartonkiastioita ja näin parantanut lajittelumahdollisuuksia ekopisteillä.

Muovipakkausten keräysastia tuotiin 20 ekopisteelle ja kartonkiastiat 21 sellaiselle ekopisteelle, joissa näitä keräyksiä ei aiemmin ollut. Uudet keräysastiat on jo otettu käyttöön.

20 ”täyden palvelun” ekopistettä

Uudistuksen myötä 20 Kymenlaakson Jätteen ekopistettä on nyt niin sanottuja ”täyden palvelun ekopisteitä”, koska niistä löytyvät lajittelumahdollisuudet kaikille eri pakkausjätteille ja paperille. Lisäksi kaikista lopuista 24:stä ekopisteestä löytyy nyt lasi-, metalli- ja paperiastioiden lisäksi keräysastia myös kartongille.

– Olen tosi tyytyväinen, että saimme lisättyä muovipakkausten ja kartongin keräystä omilla ekopisteillämme, toteaa kenttäpäällikkö Janne Karhu Kymenlaakson Jäte Oy:ltä.

– Olemme saaneet jo useita positiivisia palautteita, kun asukkaat ovat löytäneet uudet keräysastiat. Muovipakkausten keräysastioiden lisäämistä meidän ylläpitämille ekopisteille on toivottu paljon ja nyt pystyimme vastaamaan tähän toiveeseen.

Tämän vuoden alusta lähtien Kymenlaakson Jäte ylläpitää 44 ekopistettä, joilla se täydentää toimialueella olevien 68 Rinki-ekopisteen verkostoa. Asukkaat voivat käyttää niitä kaikkia. Voit hakea lähimmän pisteen osoitteesta www.kierratys.info.

Vuoden vaihteessa poistettiin 29 sellaista ekopistettä, joiden käyttö oli hyvin vähäistä. Ekopisteverkosto luotiin alun perin 1990-luvun lopulla ja monet kylät ovat kuluneiden reilun 20 vuoden aikana hiljentyneet. Ekopisteverkoston muutokset käsiteltiin viime vuonna yhdessä omistajakuntien edustajien kanssa. Poistetuilla pisteillä tiedotettiin pisteen poistamisesta etukäteen kylteillä puolen vuoden ajan.