Kymenlaakson Jäte Oy:n Keltakankaan jätekeskuksesta siirtokuormataan polttoon menevän loppujätteen välivarastosta ja mädätysjäännöksen varastohallista materiaaleja viikolla 5-8.

Kuormauksesta voi aiheutua hajuhaittoja.