Kymenlaakson Jäte Oy ja KSS Lämpö Oy ovat solmineet sopimuksen kaukolämmön toimituksesta vuosille 2021-2030. Kymenlaakson Jäte rakentaa Keltakankaan jätekeskukseen lämpövoimalan, joka käyttää polttoaineena pääasiassa rakennus- ja purkupuusta tehtyä kierrätyspuumursketta.

Voimala tulee tuottamaan kaukolämpöä Keltakankaan, Myllykosken ja Inkeroisten alueille. Myllykosken paperitehtaan voimalaitoksen alasajon jälkeen Myllykosken alueen kaukolämpö on tuotettu pääosin maakaasulla toimivilla lämpökeskuksilla.

Voimalakokonaisuus sisältää kaksi 4 megawatin kattilaa. Voimalan on tarkoitus valmistua vuoden 2020 lopulla. Lämpöenergian toimitus alkaa 1.1.2021.

Kymenlaakson Jäte hyödyntää maakunnan kierrätyspuun polttoaineeksi

– Kyse on alueen elinvoimahankkeesta, jonka toteuttavat Kouvola-konserniin kuuluvat yhtiöt. Tämä on molemmille hyvä yhteistyöhanke kiertotalouden hengessä. Toisen jäte on toisen raaka-aine, toteaa Kymenlaakson Jätteen toimitusjohtaja Kari Martikainen.

Martikaisen mukaan hankkeesta hyötyvät ympäristön lisäksi kaikki osapuolet.

– Lämpöverkkoyhtiö ja kaukolämpöasiakkaat saavat ulkomailta tuodulla fossiilisella maakaasulla tuotetun kaukolämmön tilalle kotimaisilla, uusiutuvilla biopolttoaineilla tuotettua kaukolämpöä. Jäteyhtiö saa vastaanottamilleen ja erottelemilleen puuaineksille pitkäaikaisen nielun, kun puumurske hyödynnetään paikallisessa lämmöntuotannossa. Alueen elinkeinonharjoittajien rakennus- ja purkujätteelle hanke takaa jatkossakin kuljetuskustannusten osalta edullisen ja pysyvän vastaanottopaikan, toteaa Martikainen ja lisää:

– Rakennus- ja purkupuusta valmistettu kierrätyspuumurske on biopolttoaine, jonka päästökerroin on nolla.

KSS Lämpö vaihtaa maakaasun biopolttoaineeseen

KSS Lämmön toimitusjohtaja Ilmo Penttilä on mielissään siitä, että eteläisen Kouvolan lämmöntuotantoon saadaan hiilineutraaliin tuotantoon perustuva laitosratkaisu.

– Se tarjoaa jatkossa kaukolämmölle vakaan ja kilpailukykyisen hintakehityksen. KSS Lämpö pyrkii jatkuvasti pienentämään hiilijalanjälkeään energiantuotannossa. Koska rakennus- ja purkupuusta valmistettu kierrätyspuumurske on hiilineutraali biopolttoaine, se alentaa kaukolämmön tuotannon hiilidioksidipäästöjä noin 9 000 tonnia vuodessa.

Hankkeen yhteydessä rakennetaan lähes seitsemän kilometriä uutta kaukolämmön runkolinjaa Myllykosken, Keltakankaan ja Inkeroisten erillisverkkojen yhdistämiseksi.