Haminan kaupunki päätti, että kotitaloudet maksavat erillistä ekomaksua 1.2.2018 alkaen. Sitä ennen vastaava maksu oli lisättynä jäteastian tyhjennyshintaan perusmaksun nimellä. Ekomaksu on jätelakiin perustuva jätehuollon perusmaksu. Jokaisesta asunnosta peritään ekomaksu kerran vuodessa. Ekomaksun laskuttaa Kymenlaakson Jäte Oy.

Haminan ekomaksuissa nyt kolme eri maksuluokkaa

Tämän vuoden ekomaksujen laskutus alkaa syyskuun viimeisellä viikolla (vk 39). Kotitaloudet saavat laskunsa mukana maksusta kertovan liitteen, johon on hyvä tutustua.

Haminan ekomaksuissa on tänä vuonna kolme maksuluokkaa. Taksa on hyväksytty Kymen jätelautakunnassa 26.11.2020. Maksut vuonna 2021 ovat:

1. vakituiset asunnot ja ympäri vuoden käytössä olevat vapaa-ajan asunnot 34,47 €
2. asunnot, jotka eivät ole ympärivuotisessa käytössä23,25 €
3. asunto taloyhtiössä, jossa on järjestetty hyötyjätteiden erilliskeräys tai jossa on vähintään 5 asuntoa31,12 €

Laskut lähetetään asunnon omistajille. Taloyhtiöissä olevien asuntojen ekomaksut laskutetaan rakennuksen omistajalta, eli taloyhtiöltä.

Kolmas maksuluokka (taloyhtiössä sijaitsevan asunnon edullisempi maksuluokka) otettiin nyt käyttöön, koska yli viiden asunnon taloyhtiöille tuli 1.7.2021 voimaan jätehuoltomääräysten mukainen velvollisuus järjestää pakkauksille oma erilliskeräys.

Jätehuollon palveluja haminalaisille

Vuonna 2018 Haminan kaupunki päätti siirtää jätehuollon palvelut Kymenlaakson Jäte Oy:n hoidettavaksi. Tehtävien siirto ei vaikuttanut kiinteistöjen jätteenkuljetuksiin. Jäteastioiden tyhjennyksistä kiinteistöt sopivat entiseen tapaan valitsemansa jätteenkuljetusliikkeen kanssa. Haminan jäteasema siirtyi Kymenlaakson Jäte Oy:n hoidettavaksi vuoden 2019 alusta alkaen.

Kymenlaakson Jäte järjestää ekomaksuilla asukkaille mm. seuraavat palvelut:

  • Haminan pienjäteasema Suokalliontie 131, p. 040 1991 193, ma 8-18, ti-to 10-17, pe 8-18. Vaaralliset jätteet, metallit ja sähkölaitteet otetaan vastaan maksutta. Lisätietoja: www.kymenlaaksonjate.fi/haminan-pienjateasema.
  • Vaarallisen jätteen keräyskierrokset järjestettiin Haminassa tänäkin kesänä kaksipäiväisenä 9. ja 10. heinäkuuta. Lisäksi vaarallisten jätteiden keräys järjestettiin myös saaristossa 22.6.-20.7.
  • Rinki Oy:n yhdeksän ekopisteen lisäksi Kymenlaakson Jäte ylläpitää Haminassa kolmea ekopistettä: Metsäkylässä, Mäntlahdessa ja Kannusjärvellä.
  • Lisäksi järjestetään lajitteluneuvontaa peruskoulun ja 4. luokille. Lisäksi jäteneuvonta on ollut mukana erilaisissa tapahtumissa ja keräyskierroksilla. Myös Roskaviesti-lehti, joka jaetaan joka kotiin kahdesti vuodessa, tuotetaan ekomaksulla.