Jäteasema on avoinna normaalisti, mutta työmaaliikenne on hyvä huomioida jäteasemalla asioidessa

Kymenlaakson Jäte Oy laajentaa Haminan jäteasemaa. Rakennustyöt alkavat tällä viikolla (viikko 40) puuston poistolla ja maansiirtotöillä. Jäteaseman laajennuksella saadaan tilaa uusille jätelajeille sekä kenttäalue haketuskelpoisille oksille ja risuille ja haravointijätteelle. Maanrakennusurakan on tarkoitus valmistua kesällä 2023. Urakoitsijana toimii Ramago Oy.

Jäteasema on avoinna ja palvelee asiakkaita normaalisti rakennustöiden aikana. Työmaaliikenne laajennusalueelle kulkee oman liittymän kautta. Asiakkaiden on kuitenkin hyvä huomioida, että alueella liikkuu isoja työkoneita ja noudattaa tämän vuoksi erityistä varovaisuutta jäteasemalla asioidessaan. Talvella tauot rakentamisessa ovat mahdollisia, mikäli luvassa on kovia pakkasia.

Rakentamisessa hyödynnetään kierrätysmateriaaleja

Rakentamisessa hyödynnetään kierrätysmateriaaleja, joiden käyttö säästää luonnonvaroja ja alentaa rakentamiskustannuksia.

Maanrakennustöiden kustannusarvio on noin 600.000 euroa.

Myöhemmin jäteasemalle on tulossa myös uusi sosiaalitila. Sen hankinta ajoittuu syksylle 2023.

Puutarhajätteiden vastaanotto alkaa laajennuksen valmistuttua

Laajennuksen valmistuttua Haminan jäteasemalla aletaan vastaanottaa haketuskelpoisia oksia ja risuja sekä haravointijätettä. Vastaanoton aloittamisen aikataulusta tiedotetaan erikseen. Nykyinen keräyspaikka oksille, risuille ja haravointijätteille on Haminan kaupungin ylläpitämä, ja se sijaitsee Meltissä.

Oksien, risujen ja haravointijätteen lisäksi jäteasemalla aletaan kerätä ensi kesänä myös muita uusia jätelajeja. Näistä tiedotetaan myöhemmin erikseen.

Laajennuksen myötä jäteasema-alueen koko kolminkertaistuu.

Katso asemapiirustus Haminan jäteaseman laajennuksesta. Laajennusosa on merkitty harmaalla värillä

Laajennuksella saadaan tilaa uusille jätelajeille sekä kenttäalue haketuskelpoisille oksille ja risuille ja haravointijätteelle. Havainnekuva.